Friday, March 28, 2008

அரபு கொலைவெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம்

கருப்பின முஸ்லீம்களை கொல்லுவதற்கும், கற்பழிப்பதற்கும், அவர்களது வீடுகளிலிருந்து துரத்துவதற்கும் அரபு முஸ்லீம்களை தயார் செய்ததும், அவர்களுக்கு ஆயுதங்கள் உதவி செய்வதும் சூடானின் அரபு இஸ்லாமிய அரசே என்று சூடான் அரசிடம் உதவி பெற்றவர்களே தெரிவித்துள்ளனர்.

We were armed by Sudan, say Darfur killers
By Nima El Bagir
Last Updated: 2:37am GMT 16/03/2008Adjusting his camouflage turban, the commander pointed at the weapons and vehicles inside his camp in Sudan's war-torn region of Darfur.

Telegraph TV: Preview of 'Unreported World: Meet the Janjaweed'
"All the hardware that we have - where did we get it from?" said Mohammed Hamdan. "Do you think we just magicked it out of the air? It belongs to the government."


President Omar Hassan al-Bashir has always
denied any link with the Janjaweed


With those words, he destroyed a myth carefully crafted by Sudan's regime.

Hamdan commands hundreds of gunmen from the notorious Janjaweed militia, which human rights groups blame for countless atrocities in Darfur's civil war.

President Omar al-Bashir's Arab-dominated regime has always denied any link with the Janjaweed.

Instead, Mr Bashir has denounced them as "bandits and thieves" and denied giving them any arms or supplies.

Yet Hamdan spoke near a Toyota Land Cruiser, mounted with a heavy machinegun, and his fighters were armed with mortars, anti-aircraft guns and Kalashnikov rifles. "The weapons, the cars, all that you see, we got it from the government," he said.

This support was given in direct breach of United Nations Resolution 1556, passed in July 2004, which gave Sudan's regime 30 days to disarm the Janjaweed and bring their leaders to justice.

advertisement
Hamdan, 31, has been named by Human Rights Watch as a Janjaweed commander.

From his camp near the town of Um Al-Qura in Southern Darfur province, he now claims to control 20,000 gunmen. These Arab fighters were originally armed and raised by Khartoum to fight Darfur's black African rebels.

The Khartoum regime might disown them now, but Hamdan said that his orders came directly from Mr Bashir.

He claimed to have met the president twice in September 2006. "They asked for a meeting with us," he said. "There were two places that had fallen to the rebels: Um Sidir and Kiryari [in Northern Darfur]. After they fell, they called upon us - of course as part of the army - to go to the northern areas. We asked for the hardware that you now see with us. And they provided us with cars and weaponry, and we moved to the northern area."


He claimed that both meetings took place in the presence of Abdul Rahim Mohammed Hussein, Sudan's defence minister. "One meeting with the president was in his home, and the other was in the armed forces' headquarters," said Hamdan.

Using the weapons supplied by the regime, he managed to block a rebel assault into Northern Darfur in 2006. He was then entrusted with securing Southern Darfur province against the insurgents.

He had his first contact with the regime at the outset of Darfur's war in 2003. Hamdan said he was personally recruited to fight the rebels. "There was a general call to arms, to the entirety of Sudan after the rebellion began," he said. "The Sudanese government then specifically came to us."

He added that Sudan's regular army "sent officers to us who signed people up and trained us". Hamdan was trained at a camp west of Nyala, the provincial capital of Southern Darfur.

He was instructed alongside regular soldiers at an official military training centre. Hamdan produced his snakeskin wallet and took out a Sudanese army identity card. One of his followers, whom he described as his chief of staff, also produced one.

Each contained the Arabic words: "Identity for Officers and Soldiers, Armed Forces Commission for Intelligence and Security." There was an identity number, a photograph, and a hologram of the Sudanese armed forces insignia.

Hamdan rejected the label Janjaweed, which translates as "devils on horseback" for the mounted raids typical of the militia. He does not deny that other Arab fighters committed atrocities in Darfur, only his own guilt.

"We only fought against the rebels," he said. "In fact, there were times when we would receive orders to take part in operations in civilian areas." Hamdan said he always refused to obey these orders.

Others would disagree. The African Union, an alliance of all 53 countries on the continent, has sent a team of observers to Darfur. According to one of their reports, Hamdan was one of three Janjaweed commanders who led an attack on the village of Adwah on Nov 30, 2004, in which women were beaten and raped and more than 200 people killed.

Now that Hamdan has disclosed his relationship with the regime, the central question is whether Khartoum will maintain its bluster and denial.

Unreported World: Meet the Janjaweed will be shown on Friday at 7.35pm on Channel 4.


--------------------------------------------------------------------------------

The Darfur Disaster

Darfur's civil war, which began in 2003, has claimed about 300,000 lives, from violence, starvation or disease.

• At least two million people have fled their homes - one third of the population. The fighting has spread into Chad and the Central African Republic.

• The war began as a conflict between black African rebels and Sudan's Arab-dominated regime.

• The authorities recruited the Janjaweed militia from Darfur's Arab tribes and turned them loose on African villages.

• The war has now become more chaotic, with the rebels fighting among themselves and increasingly turning to banditry.

2 comments:

Anonymous said...

உங்கள் பதிவில் வந்த விஷயங்களில் ஒன்றுகூட தமிழ் பத்திரிக்கைகளில் வரவில்லை.

இவை யாருக்கும் தெரியாது.

தமிழ் பத்திரிக்கைகளில் வந்து பலரது கண்களை திறக்கவேண்டும்

என்னிடம் காசு இருந்தால் நானே பதித்து வினியோகிப்பேன்.

எழில் said...

என்னிடமும் காசு இருந்தால் தமிழில் இதனை வினியோகிக்கலாம்.

என்னால் முடிந்தது இவைகளை இங்கே பதிவது.