Friday, February 29, 2008

இன்றைய கிறிஸ்துவ போதனை: பெண்கள் அடங்கி ஒடுங்கி வாய் பொத்தி இருக்கவேண்டும்

பெண் வாய் பேசாமல் அடக்க ஒடுக்கமாக இருக்கவேண்டும்.
அவள் யாருக்கும் கற்றுக்கொடுக்க அனுமதிக்கக்கூடாது. அவள் ஆண்களுக்கு மேலே அதிகாரம் செய்பவளாகவும் ஆகக்கூடாது. அவள் வாய் மூடி மௌனமாக இருக்கவேண்டும்.
ஏனெனில் ஆதாம் முதலில் உருவாக்கப்பட்டான். பின்னர்தான் ஏவாள்
ஆதாம் பெண்ணாலேயே ஏமாற்றப்பட்டான்
அவள் பிள்ளை பெறுவதனாலேயே சொர்க்கத்துக்கு போவாள்.

2:11 Let the woman learn in silence with all subjection.
2:12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
2:13 For Adam was first formed, then Eve
2:14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
2:15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.


பாவம் ஹில்லாரி கிளிண்டனும் மார்கரெட் தாட்சரும்.

முஸ்லீம்கள் மிரட்டலால் பெர்லின் ஆர்ட் காலரி மூடப்பட்டது

முஸ்லீம்கள் மிரட்டலால் பெர்லின் ஆர்ட் காலரி மூடப்பட்டது

Berlin gallery shuts after Muslim threats
Thu Feb 28, 2008 12:18pm EST


BERLIN (Reuters) - A Berlin gallery has temporarily closed an exhibition of satirical works by a group of Danish artists after six Muslim youths threatened violence unless one of the posters depicting the Kaaba shrine in Mecca was removed, it said on Thursday.

The Galerie Nord in central Berlin said it had closed its "Zionist Occupied Government" show of works by Surrend, a group of artists who say they poke fun at powerful people and ideological conflicts.

On Tuesday, four days after the exhibition opened, a group of angry Muslims stormed into the gallery, shouting demands that one of the 21 posters should be removed, said the gallery.

"They were very aggressive and shouted at an employee that the poster should be taken down otherwise they would throw stones and use violence," the gallery's artistic director Ralf Hartmann told Reuters.

The Muslims objected to a depiction of the Kaaba -- the ancient shrine in Mecca's Grand Mosque which Muslims face to say their prayers -- which gave a "bitingly satirical commentary against radicalism," said the gallery in a statement.

SECURITY REVIEW

Hartmann said the gallery was working with German authorities to improve security and he hoped to re-open the show as soon as possible.

"It would be unacceptable if individual social groups were in a position to exercise censorship over art and the freedom of expression," said the gallery in a statement. Continued...

சிறுவர்களை பாலுறவு பலாத்காரம் செய்த முஸ்லீம் கும்பலுக்கு 5 மொழிபெயர்ப்பாளர் ஏற்பாடு செய்ய 35000 பவுண்டுகள் செலவு

சிறுவர்களை பாலுறவு பலாத்காரம் செய்த முஸ்லீம் கும்பலுக்கு 5 மொழிபெயர்ப்பாளர் ஏற்பாடு செய்ய 35000 பவுண்டுகள் செலவு

MUSLIM PEDOPHILES RAPE UK TAXPAYERS

More outraged inflicted upon the British people by 5 Somali muslims and former asylum seeker who have been found guilty of rape and sexual activity with children.

That in and of itself is abhorrent enough - five perverts go to the UK for supposed safety and return the hospitality by raping their children. But another rape has also taken place - the rape of the UK taxpayers who have to pay for the legal aid and the ridiculous 5 "private" interpreters.

These rapists were allowed into the UK courtesy of NuLabour's open door policy of coddling any dregs who happen to turn up and whine that they need asylum. Then the taxpayers get to pay for their housing, food, haircuts, clothing, etc etc whilst the government drags its feet in determining the veracity of said asylum seekers - fearful of violating the EU Human Rights laws. In the meantime men, such as these slimes, inflict crime and havoc.

Then, once arrested for their crimes, the taxpayers get to dole out more of hard earned money to solicitors and translators. Cost to criminals? = ZERO ( I won't even bring up what the phenomenal cost of providing translators to immigrants is costing the NHS & British cities and towns)

Now the British taxpayers get to pay for these criminals whilst they do their prison sentences and one would hope they would be swiftly deported thereafter ................................but taking from what Judge Joy's final statement says - no other country will want these degenerates thus the British can expect these pedophiles to be living off the taxpayers and roaming their streets for decades.

THAT'S OUTRAGEOUS!Paedophile gang racked up �25,000 legal aid bill by demanding FIVE interpreters

A judge has spoken out over the £25,000 legal bill racked up by a members of a paedophile gang who asked for five different interpreters - all to translate the same language.

Judge Martin Joy said the five men, all refugees from Sudan, had cost British taxpayers a total of £125,000 for the interpreters and individual barristers, all supplied by legal aid.

The judge spoke out after a jury at Maidstone Crown Court found one of the men guilty of rape and all five guilty of sexual activity with a child.

They had attacked two schoolgirls aged 13 in Dartford and Gravesend, Kent last summer.

Judge Joy told them: "It is quite plain you have exploited the most civilised aspect of this country throughout this trial, despite the fact that some of you have been in this country for several years.

"The bill for interpretation alone is a minimum of £25,000. Add to that are some eight pre-trial court management hearings and, no doubt, conferences at the prisons.

"It seems to me you have exploited the hospitality this country has to offer."

The judge added: "You came to this country to seek political asylum. No doubt you came to this country because you regarded it as a safe country.

"However, because of your conduct, this country becomes less safe."

Juma Saleh, 19, Mohamud Jimale, 20, Dawt Kefle, 18, and Mahder Zeregergis, 19, were convicted of two counts of sexual activity with a child.

Adil Aboulkadir, 33, was found guilty rape and three counts of sexual activity with a child.

The gang now await sentencing and could face deportation once they are released from prison, though Judge Joy said it would be difficult to find a country that would welcome them.


Paedophile gang racked up £25,000 legal aid bill by demanding FIVE interpreters
Last updated at 15:04pm on 28th February 2008


A judge has spoken out over the £25,000 legal bill racked up by a members of a paedophile gang who asked for five different interpreters - all to translate the same language.

Judge Martin Joy said the five men, all refugees from Sudan, had cost British taxpayers a total of £125,000 for the interpreters and individual barristers, all supplied by legal aid.

The judge spoke out after a jury at Maidstone Crown Court found one of the men guilty of rape and all five guilty of sexual activity with a child.

They had attacked two schoolgirls aged 13 in Dartford and Gravesend, Kent last summer.

Judge Joy told them: "It is quite plain you have exploited the most civilised aspect of this country throughout this trial, despite the fact that some of you have been in this country for several years.

"The bill for interpretation alone is a minimum of £25,000. Add to that are some eight pre-trial court management hearings and, no doubt, conferences at the prisons.

"It seems to me you have exploited the hospitality this country has to offer."

The judge added: "You came to this country to seek political asylum. No doubt you came to this country because you regarded it as a safe country.

"However, because of your conduct, this country becomes less safe."

Juma Saleh, 19, Mohamud Jimale, 20, Dawt Kefle, 18, and Mahder Zeregergis, 19, were convicted of two counts of sexual activity with a child.

Adil Aboulkadir, 33, was found guilty rape and three counts of sexual activity with a child.

The gang now await sentencing and could face deportation once they are released from prison, though Judge Joy said it would be difficult to find a country that would welcome them.

இகிபோ: ஆசியாவில் கிறிஸ்துவமதத்தை பிரச்சாரம் செய்வதை பரிசுத்த ஆவி தடுக்கிறது

ஆசியாவில் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லக்கூடாது என்று பரிசுத்த ஆவி தடுத்தது.

கிறிஸ்துவர்கள் கிறிஸ்துவ மத போதனையை பின்பற்றுவதில்லை என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணம்

16:6 Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,

Thursday, February 28, 2008

இன்றைய கிறிஸ்துவ போதனை: தமிழர்கள் போடும் படையலெல்லாம் சாத்தானுக்கே போகும்

யூதரல்லாதவர்கள் எல்லோருமே சாத்தானைத்தான் கும்பிடுகிறார்கள். (தமிழர்கள் எல்லோரும் யூதரல்லாதவர்கள்) தமிழர்கள் போடும் படையல் எல்லாம் சாத்தானுக்கே போகும். நீங்கள் கிறிஸ்துவை கும்பிட்டாலும், யூதராக இல்லையென்றால் பிரயோசனமில்லை!

10:20 But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils.

இங்கே Gentiles என்றால் கிறிஸ்துவர்கள் அல்லாதவர்கள் என்று பொருளில்லை. Gentiles என்றால் எப்போதுமே யூதர்கள் அல்லாதவர்கள் என்றுதான் பொருள்!

இதுவல்லவோ மத நல்லிணக்கம்! இதுவல்லவோ பரந்த மனம்!

பிரிட்டிஷ் இஸ்லாமிய பள்ளிகளில் என்ன போதிக்கிறார்கள்?

ஆமாம் இவற்றைத்தானே கிறிஸ்துவ பள்ளிகளிலும் போதிக்கிறார்கள்?

என்ன பெரிய வித்தியாசம்?

இணையத்தில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள்- திடுக்கிடும் ரிப்போர்ட்

இணையத்தில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் உலவுவது மட்டுமல்ல, அவர்களது இஸ்லாமிய பயங்கரவாத செயல்களுக்கு இணையத்தின் வசதியையும் வெகுவாக பயன்படுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

திடுக்கிடும் ரிப்போர்ட் கீழே

Terrorists are trained to be Internet savvy
Vicky Nanjappa in Bangalore | February 27, 2008 17:25 IST


It is now almost compulsory for every terrorist to have an email id. At the training camps, an entire session is dedicated to browsing the Internet and sending emails.

There are also strict instructions that all items in the Inbox ought to be deleted and no trace of the communication should be found.

It is also compulsory that these persons should communicate in code language. Here is a transcript of what Riyazuddin Nasir had written four days before the twin blasts in Hyderabad.

The coded email was found in his Draft folder and it is said that he had forgotten to delete it, thus proving the age-old belief that every criminal leaves behind a clue.

The message reads -- Qayyum ka milo us se zaroor. rsn ka kuch hua. Plz plz dete raho apni warna, maze karte raho, hum bhi kub karte hain, ha ha ha ha ha.

Although it makes no sense, when read for the first time, investigators say that he is talking about a man called Qayyum.

He wants someone to meet Qayyum. He also asks a couple of questions in the email that was saved in his Draft folder on August 21 2007, four days before the twin blasts in Hyderabad.

During a narco-analysis test it was revealed that Nasir had planted the bomb at the Lumbini Park in Hyderabad on August 25, 2007.

According to investigations the words 'rsn' stands for ration. Arms and ammunition is often referred to as ration in the language of a terrorist.

The police are interpreting the email by saying that Nasir was seeking information on the supply of arms and ammunition. Towards the end of the sentence, he says please keep sending ammunition. You have fun and I shall too.

The mail which was being sent in the name of zaqmko11 to vhuthm400 also states, qayyumb ka band jara. Bulana hai to ab kya karna. Milna hai merku. Zaq k khatam hogae baad jo tha wo bhul gaya phir se isku he repeat karo. Puarane mait do karte raho..."

This language is slang and it means, "I am not able to contact Qayyum. What should I do to call him? I have to meet him."

The interesting question here is: Who is Quayyum and what is his role in this entire episode? The police think that Nasir was seeking arms and ammunition and wanted to get in touch with Quayyum in connection with the Hyderabad blasts.

However, the police will have to dig deeper as the entire email mentions supply of arms and ammunition and it could be highly impossible that he could have been seeking supply of material just four days prior to such a huge assignment.

The police think that he may have been trying to contact some of his men for a future assignment.

However, only after the email is completely decoded will the entire truth come out, the investigators say.

Wednesday, February 27, 2008

எழுத்தாளர் சுஜாதா மறைவுக்கு அஞ்சலி


எழுத்தாளர் சுஜாதா மறைவுக்கு அஞ்சலி

இஸ்லாமுக்கு மதம் மாறினால், மரணதண்டனை

எகிப்தில் ஒருவர் இஸ்லாமிலிருந்து கிறிஸ்துவத்துக்கு மதம் மாறினார். அது தவறு என்று கூறி அவருக்கு மரணதண்டனை விதித்தது எகிப்து நீதிமன்றம.

அது மேல் முறையீட்டுக்காக சென்று அந்த வழக்கில் இந்த மனிதர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

எகிப்தில் ஏராளமான் கிறிஸ்துவர்கள் இஸ்லாமுக்கு மதம் மாறுகிறார்கள். ஆனால், இஸ்லாமிலிருந்து யாரேனும் மதம் மாறினால், அவருக்கு மட்டும் மரணதண்டனை விதிக்கப்படுகிறது.

இதே போல, இஸ்லாமியர்கள் சிறுபான்மையினராக இருக்கும் நாடுகளிலெல்லாம், இஸ்லாமுக்கு மதம் மாறினால், மரணதண்டனை என்று கொடுக்கப்படுவதும், இஸ்லாமிலிருந்து வேறு மதத்துக்கு மதம் மாறினால், வரவேற்கப்படுவதும் நடக்கவேண்டும்.

அப்போதுதான் இவர்கள் திருந்துவார்கள்.


Egypt Court Upholds Christian Conversion
By MAGGIE MICHAEL – Feb 9, 2008


CAIRO, Egypt (AP) — Egypt's highest civil court ruled Saturday that 12 Coptic Christians who had converted to Islam could return to their old faith, ending a yearlong legal battle over the predominantly Muslim state's tolerance for conversion.

The court overturned an April 2007 ruling by a lower court that forbade the 12 Muslims from returning to Christianity on the grounds that Islamic law would consider that apostasy.

There is no Egyptian law against converting from Islam to Christianity, but in this case tradition had taken precedent. Under a widespread interpretation of Islamic law, converting from Islam is apostasy and punishable by death — though the state has never ordered or carried out an execution on those grounds.

Judge Mohammed el-Husseini sidestepped the issue by saying the 12 should not be considered apostates since they were born Christian, said a judicial official on condition of anonymity because he was not authorized to speak to the media.

The judge also ordered the Ministry of Interior to list converts' former and current religious status on identification cards, which the government body had previously refused to do.

Mamdouh Nakhlah, a lawyer for the 12, described the ruling as "victory for human rights and freedom of religion in Egypt."

"This will open the door for many others to return to Christianity," Nakhlah told The Associated Press.

While lower courts have ruled in favor of conversions in the past, Saturday's ruling was the first in a high court. Government bodies have until now refused to recognize conversions away from Islam.

However, given the judge's reasoning that the men could convert because were born Christian, the ruling will not necessarily bring change for other Muslims who wish to convert. Most who convert practice their new religion quietly or leave the country.

Egyptian Christians can easily convert to Islam and many do so to obtain a divorce, which is prohibited by the conservative Coptic Church. But many change their minds or say they were converted against their will by a parent and want to become Christians again.

Coptic Christians make up about 10 percent of Egypt's 76 million population and generally live in peace with the Sunni Muslim majority, though sectarian clashes do occasionally occur.

ஈரான் : இஸ்லாமிலிருந்து வெளியேறினால் மரண தண்டனை

இதுவரை ஷரியா சட்டத்தில் மட்டுமே இருந்த மரண தண்டனையை தற்போது பீனல் கோடிலும் கொண்டுவர ஈரான் அரசு முயற்சித்து வருகிறது.

இதுவரை ஷரியா நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மரணதண்டனை சிவில் நீதிமன்றத்துக்கு செல்லும்போது நீக்கப்பட்ட்டு வந்தது.

தற்போது அதுவும் மாற்றப்பட்டு, இஸ்லாமிலிருந்து வெளியேறுவது அரசாங்கத்துக்கு எதிரான குற்றமாக கருதப்பட்டு மரணதண்டனை கொடுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.


EU attacks Iran's new penal code
By Roger Hardy
Middle East analyst, BBC News
The European Union has criticised the new penal code being drafted in Iran, particularly a section that imposes the death penalty for giving up Islam.

The EU said this section and other parts of the code violated Tehran's commitments under international human rights conventions.

Death for apostasy already exists in Iran under Sharia - or Islamic - law.

But the changes would for the first time bring the punishment into the criminal code.

Scholars divided

An EU statement expressed deep concern about what it calls the ongoing deterioration in the human rights situation in Iran. It singled out Section Five of the draft penal code currently before the Iranian parliament, imposing the death penalty for apostasy.

In the past, Iranian courts have handed down the death penalty in such cases, but have done so relying on Sharia law.

If the draft is approved by parliament, the sentence will be formalised in the country's criminal code.

Muslim scholars are divided over what the appropriate punishment should be for leaving Islam.

Some conservatives regard it as such a heinous offence as to warrant the death penalty.

Others believe it is not up to politicians or governments to set the penalty but is for God to decide on the Day of Judgement.

Tuesday, February 26, 2008

யூத தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆசை காட்டினால், பாம்பு கடித்து சாவீர்கள்!

யூத தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆசை காட்டினால், பாம்பு கடித்து சாவீர்கள்!

10:9 Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.

நக்ஸ்லைட்டுகளை விட்டுவிட்டு முஸ்லீம்களை தாக்கும் காங்கிரஸ் அரசுக்கு தியோபந்தி உலீமா கண்டனம்

காங்கிரஸ் அரசு பயங்கரவாதம் செய்யும் நக்ஸலைட்டுகளை விட்டுவிட்டு ஒன்றுமே செய்யாத அப்பாவி முஸ்லீம் இளைஞர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று கைது செய்கிறார்கள் என்று காங்கிரஸ் அரசு மீது தியோபந்தி உலீமா அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இந்தியா முஸ்லீம்களால் ஆளப்பட்டு வந்தது. அரசு அதிகாரத்தை முஸ்லீம்களிடமிருந்து பிடுங்கிவிட்டார்கள் என்றும் குறைபட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

‘Have to fight terror...don’t tar Muslims with its brush’
VirendraNathBhatt
Posted online: Tuesday, February 26, 2008 at 0101 hrs Print Email


Deoband Declaration Slams Govt for bias against Muslims while letting Naxals get away

Deoband, February 25: An unprecedented gathering of clerics at the Darul Uloom in Deoband today strongly condemned terrorism calling it violative of Islamic tenets and at the same time denounced what it called prejudicial targeting of Muslims in the name of tackling terror. It claimed the Government was rounding up Muslims while letting Naxalites get away with their “acts of terrorism.”

Urging all Muslims to rise above sects and denominational differences to close ranks and fight terrorism, the declaration, issued from the oldest Islamic seminary in South Asia, targeted the UPA government for allegedly framing innocent Muslim youths in terror cases by intelligence agencies.

The Islamic Madarsa Association, which organized the day-long “All India Anti-Terrorism Conference,” here today had earlier said that clerics cutting across all sects would participate but the seminar turned out to be a predominantly Deobandi show with only a few clerics from the more moderate Barelvi sect showing up.

“We reject all forms of terrorism. Terrorism is completely wrong and an unthoughtful act whoever commits it, irrespective of his association to whatever religion, community and class. Terrorism negates completely the teachings of Islam as it is the faith of love and peace, and any terrorist activity which targets innocent people directly contradicts Islam’s concept of peace,” said Rector of Darul Uloom Maulana Marghoobur Rahman.

“The present situation of the country demands joint and constant efforts to denounce terrorism,” the declaration said, “and (to denounce) the biased and discriminatory attitude of the government against the Muslim community.”

The declaration cited Naxalites to reinforce its point: “The situation has worsened as every Indian Muslim, particularly those associated with madarsas are gripped by the fear of being framed by the police any time while Naxalites (are) attacking police stations, looting arms and ammunition (and) roaming freely with no effective and preventive steps being taken by the government to check their acts of terrorism.”

“This partial attitude of the government has put a big question mark on the secular character of the government posing a great threat to the country. The conference strongly condemns and expresses its deep concern over the discriminatory attitude of government officials, and declares its continuous joint struggle for the domination of law,justice and secularism,” the declaration said.

Urging the government to curb activities of those agencies “maligning” madarsas and Muslims, the declaration called for freeing “innocent youths” and stern action against “officers who framed them.”

The conference also adopted a resolution to hold statewise conferences. The resolution, moved by the Naib Mohatmin (Deputy Rector), appealed to the Darul Uloom Deoband to act as a leader in this direction.

Earlier, delivering the presidential address, Mohatmin (Rector) of the Darul Uloom, Maulana Marghoobur Rahman, urged Muslims of all sects to come on one platform. “Is the character of Hazrat Amir Mauwiya (companion of Prophet Mohammed) not the best example for us in this regard when he kicked the invitation of the Roman king to constitute a united front against Hazrat Ali?”

“We must charter an action plan to combat the sustained campaign to persecute innocent individuals associated with Muslim organizations and madarsas,” said the Maulana, adding, “The strengthening of the internal system of madarsas is equally important and our financial system should be quite transparent”.

During the six-hour-long proceedings, close to 50 speakers vented their ire against the government and intelligence agencies, harped on the history of Islam in India and rued the present state of the community’s decline. Maulana Syed Salman Nadvi, of Darul Uloom Nadwatul Ulema, Lucknow, said: “It is high time for Muslims of India to choose their ‘Amir’ and this conference should complete this task today itself”.

Urging Muslims India to draw inspiration from Kanshi Ram and Mayawati, he said “Muslims were once ruler of this country and power was snatched from us. While all communities are marching ahead, the Muslims are standing at the crossroads with a begging bowl”.

முகம்மது ஹமீதை எப்படி கைது செய்தார்கள்? உளவாளியின் கதை

முகம்மது ஹமீதை எப்படி கைது செய்தார்கள்? உளவாளியின் கதை

How undercover officer helped bring down preacher
Owen Bowcott guardian.co.uk, Tuesday February 26 2008

The living room in Mohammed Hamid's east London council home, which was bugged by MI5. Photograph: Metropolitan police/PA

The introduction of an undercover officer into Operation Overamp – police surveillance of Mohammed Hamid's meetings – delivered a wealth of incriminating evidence.

Over the course of six months the policeman, posing as an eager recruit, succeeded in gaining the trust of the radical Islamists.

He first approached the Dawa stall run by Hamid on Oxford Street in April 2006. He was given the name Dawood - the Muslim equivalent of David.

The officer was invited to Hamid's home in Almack Road, Hackney, east London, for the group's regular Friday evening meetings, then asked to join a trip to Morocco, and subsequently accompanied them on camping weekends to the New Forest. He also visited an Islamic school in Sussex, the Jameah Islameah.

Throughout his time on the operation, Dawood recorded his telephone calls and conversations with the suspects. When he first spoke to Hamid, the preacher told him he arranged "camping and paintball activities". He was promised: "All your sins are forgiven now. You are starting afresh."

Dawood carried on despite being aware the group was on the lookout for informers. On one occasion, driving several of the group through south London, one of them began playing with a seat in his car suggesting it looked like an ejector seat.

"You know Dawood already a secret service man," the man joked. Dawood, who was driving, shot back: "You know that?"

Hamid joined in: "… know that [you] working for James Bond". Dawood played along: "That's what this car is, a Q car. It's Q's car" – a reference to the secret service inventor and quartermaster in the James Bond movies.

On another occasion, returning to London from a training camp in the New Forest, Dawood recorded Hamid as they sped past Paddington Green police station, the main holding centre for terrorist suspects. "Here is your terrorist," shouted the preacher, "I'm here, come and get me."

In his evidence to Woolwich crown court, given from behind a screen, Dawood described the paintballing trips.

"Because some of the guys were messing about, it was very jovial," he said. " [Hamid] pulled us together and told us we were not just running about in the woods for fun. He told us the training was in preparation for jihad and he wanted us to be focused to make it as real as possible.

"He [said] he wanted to see us doing leopard crawling and rolls and saving our shots because we had to pay for the pellets and he said if we were real soldiers we would not waste our shots."

Other surveillance techniques were deployed to monitor Hamid's activities. Police photographers and security service watched the training camps in Cumbria and the New Forest. Landlines and mobile phones were tapped.

In September 2005, MI5 officers managed to plant a recording device inside the Almack Road house.

The bug relayed details of conversations praising the July 7 London bombers and attacking Jews and Americans.

"As they wage war in our country," Hamid told his followers one evening in March 2006, " you know it's halal [permitted] for you to do it here. You cannot say, 'yeah but brother I didn't come from that land'. That's your family that's being put to the sword, that's your family's honour that being put to the sword."

பிரிட்டன் பொதுமக்களை கொல்ல பயங்கரவாத பயிற்சி முகாம் நடத்திய இந்தியருக்கு சிறை

முகம்மது ஹாமித் என்ற முஸ்லீம் பெயர்தாங்கி இஸ்லாமிய பெயர்தாங்கி பயங்கரவாதத்தை பிரிட்டிஷ் பெயர்தாங்கி நாட்டில் வளர்க்க இதர முஸ்லீம் பெயர்தாங்கிகளுக்கு பயிற்சி முகாம் நடத்தியதற்காக இவருக்கு சிறைதண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த முஸ்லீம் பெயர்தாங்கி முகம்மது ஹாமித், டான்சானியா என்ற பெயர்தாங்கி நாட்டில் வாழ்ந்துவந்த இந்திய பெயர்தாங்கி குடும்பத்தில் பிறந்து, இங்கிலாந்து பெயர்தாங்கி நாட்டுக்கு வந்து அங்கு பயங்கரவாத பெயர்தாங்கி பயிற்சி முகாம் நடத்தியதாக தெரிகிறது.

UK: Indian-origin man convicted of running terror camps
February 26, 2008 21:37 IST


An Indian-origin terrorism suspect was on Tuesday convicted as one of the most important recruiters for Islamic extremism in the United Kingdom after a major trial.

The jury at Wollwich Crown Court found Mohammed Hamid, 50, guilty of training men in secret camps in the Lake District and New Forest to prepare them to fight abroad.

Hamid, who grew up at Batley in Yorkshire, was born in 1957 to an Indian family in Tanzania. He was found guilty of three counts of soliciting to murder and three counts of providing terrorism training.

Among those to have passed through Hamid's camps were the four failed suicide bombers of the July 21, 2005 bombings. Considered a key figure in extremist networks, the police said Hamid played a crucial role in grooming young men for terrorism and possible training overseas.

Seven other men have been convicted in connection with his camps in a series of linked trials that have been under a partial reporting blackout.

Hamid's training came in the form of camping trips around the UK and late night talks in the living room of his home. Prosecutors said he sought to groom impressionable young men, a process that had only intensified after the July 2005 suicide bombings.

"The group included the people responsible for the attacks in London [Images] on July 21, 2005. You have to look at the fact that they celebrated the deaths that occurred on July 7," Acting Assistant Commissioner Peter Clarke of the Metropolitan Police said.

கேரளா: சூரியனில் மேரி தெரிகிறது என்ற மோசடியால் ஏராளமானவர் கண்பார்வை இழப்பு

கேரளா:
சூரியனில் மேரி தெரிகிறது என்ற மிஷனரிகள் கிராமத்தினரிடம் மோசடியாக ஏமாற்றியதில் சூரியனையே பலநேரம் பார்த்த ஏராளமான கிராமத்தினர் தங்கள் கண்பார்வையை இழந்தனர்.

கண்பார்வை போனதை பார்த்து, கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் கெக்கெக்கே என்று இளித்தார்களா என்று தெரியவில்லை.

கண்பார்வை உள்ளவர்கள் குருடராக ஆகிறார்கள் என்று அடுத்த சுவிசேச கூட்டத்தில் பேசினாலும் பேசுவார்கள்.

Fraud of 'Mary in Sun', left many partially blind
26/02/2008 05:12:16 HK


Erumeli: Duped by a fraud propagated by local Missionaries, Naïve Villagers lost their eye sight partially. Incident happened in a village named Manjalaruvi, near Erumeli.

The fake news about the appearance of ‘Mother Mary’ in Sun was propagated and as a result 42 Females and Kids were Hospitalized. They were diagnosed as having Solar Retinopathy, a condition which affects the eye if looked into Sun with naked eyes. Those got duped include Students, Teachers and Nuns.

Few years back another fraud of Blood coming from a picture of Mary was also reported from this same place.

பயங்கரவாதம் unislamic - தேவபந்த் மதரசா பத்வா

பயங்கரவாதம் இஸ்லாம் அல்ல என்று தேவபந்த் மதரஸா கூட்டம் முடிவு செய்துள்ளது.
ஜெய்ஷ் ஈ முகம்மது, தாலிபான், சிமி, ஹூஜி ஆகிய பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இந்த காரியங்களுக்கு பத்வா விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் முஸ்லீம் அல்ல என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடாத்துல் உலீமா போன்ற 4000க்கும் மேற்பட்ட மதரஸாக்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கு பெற்று, பயங்கரவாதம் இஸ்லாம் அல்ல, பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுபவர்களை முஸ்லீம்கள் அல்ல என்று பத்வா விதித்துள்ளனர்.

சல்மான் ருஷ்டிக்கு பத்வா விதித்து அவரை கொல்லவேண்டும் என்று சொன்னது போல, பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடும் முஸ்லீம்களை மற்ற முஸ்லீம்கள் கொல்லவேண்டும் என்று பொருளா?

யாரேனும் தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன்.

Deoband meet: Terror un-Islamic
26 Feb 2008, 0001 hrs IST,Rajeev Deshpande,TNNDARUL ULOOM(Deoband): With its madrassas facing the heat for being the fount of inspiration for groups like Taliban and anti-India tanzims like Jaish-e-Mohammed, the Islamic seminary of Darul Uloom on Monday labelled violence and terrorism as "anti-Islam and anti-national".

At a conference here at its headquarters, attended by some 4,000 delegates from madrassas and representatives of other Islamic schools like Nadwatul Ulema and Sufi orders like Chishtis of Ajmer Sharif, senior dons of the renowned Deoband seminary debated terrorism and the justification of violence by jihadi groups on the grounds of "divine" sanction.

The subject was tricky for the seminary as Deobandi thought is under scrutiny abroad - given the role of Taliban in Pakistan and Afghanistan - and also in India where its followers - grouped under Jaish, HUJI or SIMI - have been found to be engaged in terrorism.

With increasing incidents of local Muslim involvement, Darul Uloom's initiative is significant as it seeks to condemn violence of all shades.

The conference reflected the apparent turmoil in the community with a sea of white caps and red-and-black patterned scarves supporting the declaration that "Islam sternly condemns all kinds of oppression, violence and terrorism". The resolution also stated that Islam has regarded "mischief, rioting and murder as among the severest of sins and crimes".

To be sure, speakers led by the rector, Maulana Marghoobur Rehman, noted the references to tracts which hold that prohibition against violence may not apply to situations where the community was being harmed. These exceptions have been exploited by the terrorist groups and their mentors.

உங்கள் மூஞ்சியில் சாணி அடிப்பேன். படையலிலும் சாணி அடிப்பேன்.

இயேசுகிறிஸ்துவாகிய கர்த்தர் (யாஹ்வே என்ற யூத தெய்வம்) கூறியதாவது...

ஏ பூசாரிகளே, இந்த கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். என் பேச்சு கேட்கவில்லை என்றால், எப்போதும் என்னை பற்றியே புகழ்ந்து பாடவில்லை என்றால், உங்களுக்கு சாபம் கொடுப்பேன்.

உங்கள் மூஞ்சியில் சாணி அடிப்பேன்.

உங்கள் படையலிலும் சாணி அடிப்பேன்.


Malachi 2
2And now, O priests, this command is for you. 2If you will not listen, if you will not lay it to heart to give glory to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse on you and I will curse your blessings; indeed I have already cursed them,* because you do not lay it to heart. 3I will rebuke your offspring, and spread dung on your faces, the dung of your offerings, and I will put you out of my presence.*

ஏராளமான சிறுவர்களை பாலுறவு பலாத்காரம் செய்த இஸ்லாமிய இமாம் விசாரணை

Fuvahmulak Imam Accused Of Serial Paedophilia
By Aiman Rasheed
February 24, 2008


Ali Hassan, 66, Imam of Gnaviyani atoll Fuvahmulak, has been accused of molesting and raping a ten-year-old girl last Wednesday.

The gynaecologist at the island’s hospital, Dr Thajwar, told Minivan News there was conclusive evidence of rape and that the ten-year-old had been “sexually active.”

Police media co-ordinator Sergeant Shiyam confirmed that such a case was “under investigation,” but refrained from revealing any further information “due to the nature of the case.”

But local police said they were investigating other, similar allegations against the same suspect, who is currently out of the country.

Grooming

Abdulla Ahmed, brother of the alleged victim, said that Ali Hassan had “groomed” the girl by giving her sweets and money before allegedly committing the crime.

Mazeena Jameel, Director General of the Child Protection Authority, said international research indicates paedophiles either “threaten” or “bribe by giving presents” to the child they plan to abuse, as part of a “strategy” to gain access.

Staff Sergeant Hassan Shifau, who heads Fuvahmulak police station, told Minivan News that further allegations of child abuse against Ali Hassan were being investigated by Fuvahmulak police.

But the investigations are hindered by the absence of Ali Hassan, who is out of the country for medical reasons, he added.

Social Stigma

The family of the alleged victim also believe it was “not an isolated” incident. They accuse Ali Hassan of being a “serial molester.”

Aishath Mohamed, 47, claims that Ali Hassan also molested her daughter, now 16 years old, seven years ago.

However, Aishath said she had not gone to the authorities because the Imam was a “respected member of society”.

She felt that pressing charges would “hurt her daughter” due to the social stigma attached to such an incident.

Justice

The families of both of Hassan’s alleged victims question whether justice will be served.

In child abuse cases, there may no evidence of trauma on the victim’s body, argued Aishath Mohamed.

This means that – unlike in last week’s case – there would be no way to prove her child had indeed been molested, besides the child’s evidence.

In child abuse cases, medical reports, witness accounts and victim statements can be used as evidence, State Attorney Hussein Shameem said.

Shameem added that a draft bill on admissible and inadmissible evidence had been completed, and that this will clarify how expert opinion – such as a statement from a psychologist – can be used as evidence in courts of law.

Further Cases

Another case of accused child abuse is under investigation by Fuvahmulak police, but the accused man, Ahmed Shareef remains at large in the island while the investigation is ongoing.

This case comes after the Justice Ministry announced that sex offenders will face jail sentences rather than banishment under amendments brought to sentencing earlier this month.

This is the second case of alleged paedophilia from Gnaviyani Atoll Fuvahmulak this month.

Monday, February 25, 2008

பாகிஸ்தான் ஜெனரல் தற்கொலைப்படையால் கொல்லப்பட்டார்

பாகிஸ்தானின் ராணுவத்தின் முக்கியமான லெட்டினண்ட் ஜெனரல் முஷ்டாக் பெய்க் தற்கொலைப்படையால் கொல்லப்பட்டார்.

Rawalpindi Blast: 8 killed including Lt. Gen. Mushtaq Baig
Updated at: 1800 PST, Monday, February 25, 2008


RAWALPINDI: Lt. General, Dr. Mushtaq Baig was martyred while his guard and driver were killed on the spot in a suicide bomb attack at busy Mall Road in garrison city of Rawalpindi on Monday.

The Interior Ministry has confirmed deaths of four persons in the explosion executed at around 2:45 PM near NADRA office.

The suicide bomber was on foot, who blew himself up by the car of Lt. Gen. Mushtaq Baig which was stationary before a red signal, said the Interior Ministry officials .

The suicide bomber, aged around 15 to 18 years, had a fair complexion.

According to the Interior Ministry, the attack killed eight persons including Lt. Gen. Mushtaq Baig, his gunman, driver, a female civilian and the suicide bomber while eight others injured.

Security personnel cordoned off the area immediately after the explosion and began the rescue work.

The vehicles of Rescue 112, Pak Army, police and fire brigade rushed to the site of the incident and ferried the injured and dead to the hospitals.

Six injued were shifted to CMH hospital.

Severe traffic jams were witnessed on various arteries in the city following the explosion.

Lt. Gen. Mushtaq Baig belonged to Lehr Sultanpur village, district Chakwal. His bereaved family members include his widow, three sons and a daughter. He was also the principal of an Army Medical College.

Sunday, February 24, 2008

பெண்குறி வெட்டுவது முஸ்லீம் கலாச்சாரம்- அதனை தடைசெய்யக்கூடாது

பெண்குறியை வெட்டுவது இஸ்லாமிய முறை. அதனை தடை செய்யக்கூடாது, அதனை பற்றி பாராளுமன்றம் விவாதிக்கக்கூடாது என்று கினி பிஸ்ஸோ நாட்டு முஸ்லீம்கள் போர்கொடி தூக்கியுள்ளனர்

Muslims in Bissau opposed to debate in Parliament on FGM
News - Daily News

Bissau, Guinea Bissau - Muslims in Guinea Bissau on Friday said they were opposed to the upcoming debate in Parliament on female genital mutilation (FGM) when the House sits next week saying the practice was linked to Muslim culture a n d rituals.

"We wish to appeal strongly to the National Assembly's governing body to remove female genital mutilation (FGM) from the agenda of the 28 February session," the Chairman of the Islamic National Commission, Aladji Abdu Baio, told a press conf e rence.

"The National Assembly should rather focus on drug trafficking, organised crime and other subjects relating to the political and economic crises which have been rampant in the country for several years," he said.

"Do not bother about excision, which is linked to the Muslim community's culture and traditional rituals," Mr Baio said.

The statement by the Muslims triggered an immediate reaction from the President of the League of Human Rights of Guinea Bissau (LGBH), Luis Vaz Martins, who has written to the National Assembly to pass a law against FGM.

The letter asked Parliament to "maintain the current legislative procedure in or der to approve a legislation that will make the practice of female genital mutil a tion (FGM) an offence, as obtains in other countries in the sub-region, includin g Senegal, Gambia and Guinea-Conakry".

"The LGDH advises against religious extremism as a way to solve problems and cal ls for tolerance in order to let competent institutions exercise their duties," M artins stressed.

Bissau - 23/02/2008

Panapress

இஸ்லாமிய படிப்பு பயங்கரவாதிகளை உருவாக்குகிறது- சவுதி இளவரசர் ஒப்புதல்

இஸ்லாமிய படிப்பு பயங்கரவாதிகளை உருவாக்குகிறது- சவுதி இளவரசர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்.


Saudi Prince Al Faisal admits: Our curriculum produces terrorists
Author: ibn Misrr on Friday, February 01, 2008 - 02:00 AM Printable page Email to a friend
By ibn Misr

Alarabiya (Saudi owned TV channel)


January 24, 2008

Translated from Arabic.

Saudi Prince Mohammad Al Abdallah Al Faisal called today, in an interview with Turki El Dakheil, famous host for the popular Saudi Arabian (Arabiya channel) TV talk show Eda’at (Enlightment), for “changing the education philosophy in Saudi Arabia”. Adding “our curriculum produces terrorists”.

Prince Al Faisal was the deputy Minister for education until he resigned in 1983.

“Education in Saudi Arabia suffers from a big problem. One day I went to the Minister of education Hassan El Sheikh, and told him, ‘The religious books we teach are the books of Sheikh Mohamed Ben Abdel Wahab (the founder of - Wahabism) and we should change their interpretations and understanding for the student ” he told Al Dakheil.

He continued, “I am not happy with the level and results of education in the Kingdom, and I personally sent my children after their middle school to study abroad .. Since we realized from experience that our curriculums produced terrorists who went and blew themselves up .. we have to find out how to get our students out of that path”.

கூகுள் மொழிபெயர்ப்பு

அமெரிக்க ஒரிகான் மாநில செனட் இந்து பிரார்த்தனையுடன் துவங்க இருக்கிறது.

அமெரிக்க ஒரிகான் மாநில செனட் இந்து பிரார்த்தனையுடன் துவங்க இருக்கிறது.

இந்த மாநில செனட்டையும் ராஜன் அவர்களே துவக்கி வைப்பார்.

வாழ்க வளமுடன்

Hindu mantras to open Oregon House of Representatives in USA
Newswire Services

Newswire Services
February 22, 2008

Oregon State House of Representatives will reverberate with Sanskrit mantras from ancient Hindu scriptures on February 26.Rajan Zed, prominent Hindu chaplain and Indo-American leader, will recite this historic opening prayer. After Sanskrit delivery, Zed will then read the English translation of the prayer. Sanskrit is considered a sacred language in Hinduism and root language of all Indo-European languages.

Zed will recite from Rig-Veda, the oldest scripture of the world still in common use, dated from around 1,500 BCE, besides lines from Upanishads and Bhagavad-Gita (Song of the Lord), both ancient Hindu scriptures. He plans to start and end the prayer with "OM", the mystical syllable containing the universe, which in Hinduism is used to introduce and conclude religious work.

Reading from Brahadaranyakopanishad, Rajan Zed plans to say "Asato ma sad gamaya, Tamaso ma jyotir gamaya, Mrtyor mamrtam gamaya", which roughly translates as "Lead us from the unreal to the Real, from darkness to Light, and from death to Immortality." Reciting from Bhagavad-Gita, he proposes to urge State Representatives to keep the welfare of others always in mind.


In the last few months, Rajan Zed has recited the historic first Hindu prayers in United States Senate in Washington DC; State Senates of Nevada, California, New Mexico, Colorado, Utah; and Nevada Assembly; and is scheduled to read Hindu opening prayers in Washington and Arizona State Senates in the coming weeks.

Hinduism, oldest and third largest religion of the world, has no datable beginning but some scholars put it around 3,000 BCE. Hinduism in North America was introduced in 1830s and there are currently about one billion Hindus in the world. Moksha (liberation) is the ultimate goal of Hinduism.

Oregon State House of Representatives consists of 60 members, each representing about 57,000 citizens. Known as Beaver State, Oregon is the home of Nike and most ghost towns than any other State in USA.

அமெரிக்க யுடா மாநிலம் இந்து பிரார்த்தனையுடன் செனட்டை ஆரம்பித்து வைத்ததற்கு ராஜனுக்கு நன்றி தெரிவித்தது

அமெரிக்க யுடா மாநிலம் இந்து பிரார்த்தனையுடன் யுடா செனட்டை ஆரம்பித்து வைத்ததற்கு ராஜனுக்கு நன்றி தெரிவித்தது

Utah Senate thanks Hindu chaplain for historic prayer
Newswire Services
February 22, 2008


Utah State Senate has expressed gratitude to prominent Hindu chaplain and Indo-American leader Rajan Zed for historical first Hindu opening prayer of February 13.

In a letter received here today, John L. Valentine, President of Utah State Senate, wrote, "On behalf of the Utah State Senate, I want to express our gratitude to you for offering the invocation to open our session this morning…thank you for accepting this invitation and for taking time from your busy schedule to perform this service."

Valentine further wrote, "Opening our daily sessions with prayer promotes a spirit of respect, a unity of purpose, and a reverence for our duties as representatives of the people of this great state. It is an honor to be able to call upon respected members of the clergy and community such as yourself to render this valuable service."


Utah created a religious milestone on February 13 when its State Senate opened with a Hindu prayer containing Sanskrit mantras for the first time. Zed recited from Rig-Veda, Upanishads, and Bhagavad-Gita, ancient Hindu scriptures, on the occasion, urging the Senators to act selflessly, and it was resolved to include the prayer in Senate Journal.

Hinduism, oldest and third largest religion of the world, has no datable beginning but some scholars put it around 3,000 BCE. Hinduism in North America was introduced in 1830s and currently about 900 Hindu families live in Utah.

Utah State Senate is composed of 29 members, with each constituency representing a population of about 77,000. Utah is the world headquarters of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

அமெரிக்க வாஷிங்டன் மாநிலம் இந்து பிரார்த்தனையுடன் துவங்கியது

அமெரிக்க வாஷிங்டன் மாநிலம் இந்து பிரார்த்தனையுடன் துவங்கியது
ராஜன் அவர்கள் இந்த மாநில செனட்டையும் இந்து பிரார்த்தனையுடன் துவக்கி வைத்துள்ளார்.

Senate opens with its first Hindu prayer
Traveling chaplain on a mission in legislatures
By JOHN IWASAKI
P-I REPORTER


Parliamentarian prattle and stilted deliberations usually mark the language of lawmakers in Olympia.

But Friday, ancient Sanskrit mantras filled the chamber when a Hindu prayer was recited for what is believed to be the first time to open a session of the Washington State Senate.

Rajan Zed, who calls himself "a prominent Hindu chaplain and Indo-American leader" from Reno, Nev., sought and received permission to deliver the traditional opening prayer.

Wearing saffron-colored clothes and displaying the tilak, a traditional religious mark, on his forehead, Zed spoke in Sanskrit and English and uttered "om," regarded by Hindus as "the mystical syllable containing the universe."

Washington was the latest of six Western state senates that Zed has opened in Hindu prayer, each reportedly for the first time, in the past eight months. He also was the first Hindu to open the U.S. Senate in prayer, which drew protests from the gallery and has been viewed nearly 300,000 times on YouTube.

His appearance in Olympia did not result from an invitation from Washington's Hindu population, a community of at least 25,000 by some estimates. Leaders of three Seattle-area temples said they knew of Zed from news accounts or not at all.

"I don't know how he advertises himself or how he gets access to these things," said Shyam Oberoi, secretary of the board of trustees of the Hindu Temple and Cultural Center in Bothell.

Swami Bhaskarananda of the Vedanta Society of Western Washington in Seattle said Zed sounds like "someone ambitious" whose appearance might be "politically motivated -- he wants to be known."

Zed, 54, who was born in India and handles public relations for the Hindu Temple of Northern Nevada, declined to elaborate about his purpose.

"Everyone can use prayer," he said, later issuing a statement that called Friday "a great day for Washington and historic day of honor for us (Hindus)."

Hari Vilas, spiritual leader at the Vedic Cultural Center, which plans to open a new temple in Sammamish in June, said a Hindu prayer was appropriate.

"Rabbis give commencement prayers. So do Catholic priests and Protestant ministers," he said. "You might have a Buddhist, might have a Muslim. So why not a Hindu? It emphasizes the multicultural and religious freedom aspect of this country."

The lieutenant governor's office schedules clergy to pray in the Senate. Most of the time, senators ask if their clergy or ones from their district can give the prayer, said Brian Dirks, spokesman for Lt. Gov. Brad Owen.

Occasionally, clergy request to be scheduled , as was the case with Zed, who wrote to state officials in August.

Zed sounds as if he's "kind of on a mission," Dirks said. "That's fine with us. We certainly welcome diversity in prayer requests."

Prayers should not last longer than two minutes, refer to specific legislation or require participation. Clergy are not required to submit the texts of their prayers for approval.

Zed's prayer, which ran nearly four minutes, included portions of three ancient Hindu scriptures: the Rig-Veda, which dates from about 1,500 B.C., and the Upanishads and Bhagavad-Gita (Song of the Lord). He spoke in Sanskrit, a sacred language of Hinduism, then translated in English.

Before praying, he met with three Senate pages who are Hindus of Indian descent. Curren Mehta, Jyoti Cossette and Anisha Kalidindi said Zed's prayer filled them with cultural pride.

"When he said it, I felt very inspired," said Mehta, 14, an eighth-grader at Odle Middle School in Bellevue. "It shows a different side of the world, different sides of life."

Cossette, a 16-year-old home-schooled student from Redmond, agreed: "This prayer really opened up eyes."

Some people think Hinduism is "just a religion where there are some vegetarians," said Kalidindi, an eighth-grader at Northwood Middle School outside Renton. "They get confused."

Zed has recited prayers to the state senates in Nevada, California, New Mexico, Colorado and Utah. He is scheduled to pray before lawmakers in Oregon Tuesday and in Arizona next month.

He opened a session of the U.S. Senate in July at the invitation of Majority Leader Harry Reid, D-Nev. Three protesters in the visitors' gallery were arrested and charged with disrupting Congress, a misdemeanor. A conservative Christian organization in Mississippi questioned "why the U.S. government is seeking the invocation of a non-monotheistic god."

Why Hindus worship more than one god is "the question I get asked the most," said Shreyas Limaye, a graduate student in industrial engineering at the University of Washington. "We don't have multiple gods. We pray to one God" represented in multiple forms, with prayers running like "water from rivers and lakes to the same ocean, if done by a pure heart."

Still, Zed said he was careful in his prayer not to mention any Hindu gods.


HINDUISM
Hinduism is the world's third-largest religion after Christianity and Islam with an estimated 800 to 900 million followers. About 90 percent live in India and 2 million to 3 million in the U.S.

Hinduism encompasses a broad spectrum of beliefs and practices.

Hindus believe in one supreme God, referred to as Brahman. The gods and goddesses of Hinduism, representing various aspects of Brahman, may number in the millions.

Under the doctrine of karma, enjoyment and suffering in this life are caused by one's good or bad deeds in a past life.

The cycle of birth and rebirth continues until the soul achieves liberation through knowledge, meditation, devotion or good works.


PRAYER EXCERPT
"We meditate on the transcendental glory of the deity supreme, who is inside the heart of the earth, inside the life of the sky, and inside the soul of the heaven. May He stimulate and illuminate our minds.

"Lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality....

"By devotion to selfless (work), one attains the supreme goal of life."

ஜெர்மனி பெர்லினில் இரண்டு மாபெரும் இந்துகோவில்கள் துவக்கம்

ஜெர்மனி பெர்லினில் இரண்டு மாபெரும் இந்துகோவில்கள் துவக்கம்

ஒன்று முருகன் கோவில்,
மற்றொன்று பிள்ளையார் கோவில்

ஜெர்மானிய மக்கள் சீரும் சிறப்பும் பெற்று இன்புற்று வாழ வினைதீர்க்கும் விநாயகரை வணங்குவோம்


Berlin's Hindus to build two new temples - Feature
Posted : Sat, 23 Feb 2008 02:10:05 GMT
Author : DPA
Category : Religion (General)
News Alerts by Email click here )
Create your own RSS

Religion General News | Home
Berlin - After years of praying in a cellar in a west Berlin street, the German capital's 6,000 Hindus can look forward to worshipping in two brand-new temples. A local Hindu group this week announced plans to build a temple to the god Murugan, just three months after other Hindus conducted a ground-breaking ceremony for one dedicated to the elephant-headed deity Ganesha.

"We want to create a religious place for worshippers from the south of India and Sri Lanka," said Nadarajah Thiagarjah, chairman of the Sri Mayurapathy Murugan temple association.

The association has agreed terms with local officials in the Berlin suburb of Neukoelln to buy a 744-square metre plot of land for the temple for 170,000 euros (260,000 dollars).

Total cost of the project is expected to be around 600,000 euros, with the bulk of the funding coming from donations from Hindus in Germany, Britain and other countries, said Thiagarjah.

"We hope that construction work can start in July when a festival dedicated to Murugan takes place," he said.

When completed at the end of 2009 the temple will be able to accommodate 120 worshippers. It will have an 11-metre-high tower, that its designers say will symbolize the link to heaven.

"Our present quarters in the Urbanstrasse are too small," said Thiagarjah, a 62-year-old former radio officer in the Sri Lanka navy who has lived in Germany since 1981.

Thiagarjah says the new temple is not meant to rival the larger one dedicated to Ganesha, which will also be built in Neukoelln, a working-class district with a large immigrant population and widespread unemployment.

"We are on very friendly terms and often meet up together," he said of the two groups.

Vilwanathan Krishnamurthy, vice president of the Sri Ganesha Hindu Temple Committee, said the Murugan temple backers were asked if they wanted to join forces for a single project.

But they declined because they wanted one to their own god, who stands for war as well as beauty and family values. Most of the Murugan worshippers are Tamils from southern India and Sri Lanka.

Work on the Ganesha temple is expected to begin in April. Original plans called for it to be completed in 2009, but it looks as though it will not be finished until a year later.

The temple trustees say they have already amassed the 900,000 euros needed to for the complex from donations made by Indian businessmen and other worshippers.

The temple will be constructed in a corner of the 84-hectare Hasenheide park after officials in Neukoelln allowed the Hindu community to use the land rent-free until 2080.

The original design comes from an Indian specializing in temple architecture. German architects had to vet the drawings to make sure they conformed to German building requirements.

A 17-metre ornamental tower dominates the entrance to the complex, which will contain one large temple with seating capacity for more than 350 and four smaller temples.

"Work on the tower and its ornamental carvings will take more than one year," said Krishnamurthy, who also chairs Berlin's Tamil Cultural society and gives dance and music classes in his spare time.

Stone carvings decorating the entrance will be imported from India.

The Berlin sites will bring to three the number of Hindu temples in Germany after the one in Hamm, a city of 150,000 in the populous western state of North Rhine-Westphalia.

When completed, the Ganesha temple will be the second biggest in Europe after the Shri Venkateswara, which opened near Birmingham, England, in August 2006.

நோய் கிருமிகளை ஒழிக்கும் யாகப்புகை

ஹரித்துவார்: ஹோமங்களின் போது வெளிப்படும் புகையில், காற்றிலுள்ள நச்சுக் கிருமிகளை அழிக்கும் சக்தி இருப்பதாக குருகலாங்குடி பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹோமங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியை குருகலாங்குடி பல்கலைக்கழகம் மேற்கொண்டது. ஆய்வு முடிவில், காற்றில் உள்ள நச்சுக் கிருமிகளை அழிக்கும் சக்தி, ஹோமத்தில் இருந்து வெளிப்படும் புகையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. " யாகங்களின் போது பயன்படுத்தப்படும் மர குச்சிகள், மருத்துவத் தன்மை கொண்டவை. இவற்றை ஹோமத்தில் எரிப்பதால் ஏற்படும் புகை, நறுமணத்துடன் சுற்றுப்புறங்களில் பரவி, நோய் பரப்பும் கிருமிகளை கொல்லுகிறது' என்று, ஆய்வு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


நன்றி தினமலர்

நாகர்கோவில் : இந்து முன்னணி செயலர் கொலை

நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், இரணியலை அடுத்த திருவிடைக்கோட்டை சேர்ந்தவர் தாணுபிள்ளை (எ) மணி (34). குருந்தன்கோடு ஒன்றிய இந்து முன்னணி செயலர். இவர் மீது கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்குகள் பல உள்ளன. பூலான்கோடு அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் தாணுபிள்ளை உடல் கிடந்தது. தலை மற்றும் முதுகுப் பகுதியில் காயம் இருந்தது. அவரை கடத்திச் சென்று கொலை செய்திருக்கலாம் என்ற பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

கேரளாவில் சச்சர் கமிட்டி பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த கடும் எதிர்ப்பு

கேரளாவில் சச்சர் கமிட்டி பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த கடும் எதிர்ப்பு தோன்றியுள்ளது.
கேரளாவில் கடந்த 52 வருடங்களில் கல்வி அமைச்சராக இந்து ஒருவர் இருந்தது 4 வருடங்கள் மட்டுமே. அப்படியிருந்தும் ஏன் முஸ்லீம்கள் கல்வியில் பின் தங்கியிருப்பதாக பேசப்படுகிறது என்ற கேள்வியை பாரதிய ஜனதா கட்சி எழுப்பியுள்ளது.

கல்வித்துறை சிறுபான்மையினரின் கிடுக்கிப்பிடியில் இருந்தாலும் இன்னும் சிறுபான்மையினருக்கு சலுகை கொடுத்துக்கொண்டே இருப்போம் என்று சொல்வது கேரளாவில் மத ரீதியான பிரச்னைகளை அதிகரிக்கும் என்று பலர் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள்.

Paloli report: Protests spread
23/02/2008 16:27:43 Pioneer News Service | Kochi / Malappuram


Opposition to the LDF Government's alleged bid to make inroads into the Muslim vote-bank in the State in the name of the Rajinder Sachar Committee report is growing by the day. Political and community leaders and scholars have expressed apprehension that the determined efforts of the CPI(M) in this direction would create intolerance among the religious communities of the State.
In the context of the recommendations by the committee appointed by the Government with Local Administration Minister Paloli Muhammad Kutty to search for ways to implement the Sachar panel suggestions, several sections have protested that the CPI(M) was trying to pocket the whole Muslim vote-bank. This would lead to a different kind of partition inside the State, they say.

The Paloli Committee had submitted its report to Chief Minister VS Achuthanandan on Thursday. The committee has recommended several measures claimed to be for enhancing the social, educational and economical status of the Muslims of the State.

PK Narayana Panicker, general secretary of the Nair Service Society (NSS), said on Saturday that the implementation of the Sachar committee report could land the country in total chaos. Describing the report as a 'crude' document, he said that his outfit would take a strong position against the implementation of the report.

Inaugurating the regional conference of the NSS at Vandoor in Malappuram district, the community leader alleged that a definite move was on to appease the minorities in the name of minority rights. "We can't remain silent spectators to this," he said.

He also alleged that the same Government, which was enthusiastic about upgrading the quality of life of the minorities, was trying to take away the rights of the faithful among the majority community. In an apparent reference to the developments at Sabarimala and Guruvayur temples, he said the sole reason for the situation was the Government's practice of posting atheists in key positions in places of worship.

Pointing at the contradiction in the efforts of the communist Government to meld atheism, theism and modern technology, sociologist Soman Achary warned that the efforts of the regime to make short-term achievements would lead the State to irreparable social conflicts. Agreeing to the argument that Muslims in several regions of the State had to be uplifted socially and educationally, he said the route the Government took for this was totally wrong.

"Both the UPA regime in the Centre and the LDF Government in Kerala are treading a path of fire to make short-term electoral achievements. There should be programmes for establishing social justice but it should be universal. Any bid to implement social justice without looking at the equality aspect would create chaos," he said.

Alappuzha-based historian Ajith Kumar says that nobody in a civilized society would oppose a responsible Government's sincere efforts to establish social justice, but the intention behind the LDF Government's mover was crudely political.

"I for one do not oppose the efforts to uplift Muslims educationally. But when this is done to break the backbone of an already popular Muslim party and to make electoral advantages from it, that should be opposed," he said.

The Bharatiya Janata Party had the other day said it would organize intense agitations against the plan to implement the recommendations of the Paloli committee. State BJP president PK Krishnadas had asked the Government to reject the Paloli committee recommendations, which if implemented would create imbalance among communities in Kerala.

Senior BJP leader and former Union Minister O Rajagopal said that while the importance of social justice could not be overlooked, the authorities should examine why such a situation had come into being. He said the successive governments were responsible for the situation in which Muslims were finding themselves now, if the findings of the Paloli committee were true.

In the past 52 years of Kerala's existence as a full-fledged State, a non-minority Minister had ruled the Education Department for only four years. For all the remaining period, it was either a Muslim or a Christian Minister who had ruled the Education Department, Rajagopal pointed out. There was enough opportunity to solve the problems on the minority front, but this had not been done, he said.

ஒரிஸ்ஸா கந்தமாலில் கிறிஸ்துவ வன்முறை பற்றிய உண்மை அறியும் குழு அறிக்கை

ஒரிஸ்ஸா கந்தமாலில் கிறிஸ்துவ வன்முறை பற்றிய உண்மை அறியும் குழு அறிக்கை

http://www.crusadewatch.org/images/stories/pdfs/kandhamal_report_jot.pdf

Charles Dickens said "Missionaries are perfect nuisances, and leave every place worse than they found it".

Saturday, February 23, 2008

வங்காளத்தில் இருக்கும் மார்வாரிகளுக்கு எதிராக சிபிஎம் அமைச்சர் அப்துல் ரசாக் மொல்லா அவதூறு

மேற்குவங்காள அமைச்சர் அப்துல் ரசாக் மொல்லா மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கும் மார்வாரிகளுக்கு எதிராக அவதூறாக பேசியது கண்டனத்துக்குரியது என்று ராஜஸ்தான் முதல்வர் வசுந்தரா ராஜி கூறியுள்ளார்.

West Bengal rocked by outsider vs local debate
CNN-IBN
Published on Sat, Feb 23, 2008 at 11:47, Updated at Sat, Feb 23, 2008 in Nation section

IT'S NOT DONE: Vasundhara Raje says West Bengal minister's comments on Marwaris are unfortunate.

Kolkata: The outsider versus local debate seems to be raging across more states than just Maharashtra. The Rajasthan government has hit back at the controversial comments made by a West Bengal minister against the Marwari community.


Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje says West Bengal Land Reforms Minister Abdur Rezzak Mollah's comments on the Marwari community are unfortunate. At a function on Wednesday, Mollah had said Marwaris are bribing their way to success in business in West Bengal and ruining the state.


"I was listening to writer Buddhadev Guha's comment that Bengalis are lazy. But these non-Bengalis, especially Meros (Marwaris)... they are capturing Bengal not on the basis of their talent or intelligence. They are management masters. If they have a scheme, they remain prepared to manage 10 per cent of that scheme. They slip in that 10 per cent to wherever necessary and get the job done. Bengalis are still not habituated in this," Mollah had said.


The ruling Left Front promptly distanced itself from the minister's anti-Marwari outburst.


However, the community is up in arms. They burned an effigy of the minister at MG Road in Kolkata on Friday.Mollah, however, apologised for making alleged derogatory remarks against the Marwari community after his party intervened.


"If anyone was hurt by my inadvertent remarks I regret it," Rezzak Mollah said on Friday.


Earlier in the day, the CPI-M had distanced itself from the controversial remarks made by Mollah made at a meeting of left-backed organisations to observe International Language

Day.


"The party does not subscribe to the reported remarks of Mollah about the Marwari community. The party does not have enmity with any community or language. If any community is hurt by such remarks we are sorry," Biman Bose, State Secretary, CPI-M, said in a statement issued in Kolkata on Friday.


The remarks had drawn protests from the All India Marwari Federation, which had demanded an apology from the minister.


(With inputs from PTI)

இஸ்லாமிய அறிவியல்: பூமி தட்டையானது: சூரியனை விட பூமி பெரியது

ஈராக்கை சேர்ந்த அரபி மொழி அறிஞர், குரான் ஆராய்ச்சியாளர் கூறுவதின் படி, குரானில் பூமி தட்டை என்றுதான் கூறப்பட்டுள்ளது. சூரியன் பூமியை விட சிறியது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சூரியனின் அளவு சந்திரனின் அளவை விட இரண்டு மடங்குதான் பெரியது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

நம் ஊரில் (அரபி மொழியை தாய்மொழியாக கொள்ளாத ) தமிழ் முஸ்லீம்கள் (உதாரணம் சகோதரர் சுவனப்பிரியன்), குரானில் உலக அறிவியல் எல்லாம் இருக்கிறது என்று எழுதியிருந்தார்கள்.

அரபி மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களே குரானில் பூமி தட்டை என்றுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார்கள்.http://www.memritv.org/clip/en/1684.htm


Iraqi Researcher Defies Scientific Axioms: The Earth Is Flat and Much Larger than the Sun (Which Is Also Flat)

Following are excerpts from an Iraqi TV debate on whether the earth is flat, which aired on Al-Fayhaa TV on October 31, 2007.

Fadhel Al-Sa'd, Iraqi researcher on astronomy : The Koranic verse that I have just recited – "The breadth of Paradise is as the breadth of the heavens and earth" – attests to the fact that the Earth is flat.

[...]

Iraqi physicist 'Aboud Al-Taei: If the Earth is not round, what shape does it have? I have proof today, as a result of scientific development – using satellites, modern devices, and spaceships... In particular, considering the spaceships and space shuttles that constantly circle the Earth, and some have left Earth for the solar system... The photographs they took prove that the Earth is round.

[...]

When you watch a ship sailing towards the shore, all you see at first is the mast. Then you see the ship's bow, and eventually the entire ship.

[...]

Fadhel Al-Sa'd: When you stand on the beach and you look into the distance, everything you see is in the visible distance. In the blurred distance, you cannot see a thing. Later on, as the ship gets closer to the shore and the harbor, you see its upper part. How do you see it? The eye, as I have said... So far, no doctor has succeeded in understanding how the eye works. How come you see things as round when they are in the blurred distance, but when they get within visible distance, you see them as straight? It happens the same way. When we stand on the ground, we are close to it. Therefore, we see with only half of the eye. If we split the iris into half, we see with the upper half things that are far, and with the lower half things that are near.

[...]


In 1999, there was a full solar eclipse. We went to Mosul, and over there we climbed to Mar Matti Monastery, the altitude of which is 3,600 feet.

The sun began to disappear slowly behind the moon. This is because the moon is half the size of the sun. The moon's diameter is 1,200,000 km, while that of the sun is 2,400,000 km.

[...]

'Aboud Al-Taei: The figures he mentioned regarding the size of the moon... By means of scientific methods, and physical and astronomical principles, scientists have managed to determine the mass of the moon. It is one-sixth the mass of the Earth. This explains the gravity on the moon, which was determined by the astronauts who reached the surface of the moon. They proved that the moon is round. Gravity was less there. It was six times less than the gravity on the Earth, which is why the weight of things is one-sixth there.

[...]

Interviewer: Lunar and solar eclipses, sunset and sunrise, and the changing of seasons – how would you explain all these phenomena, if the Earth is not round, as you claim?

Fadhel Al-Sa'd: The sun circles the Earth because it is smaller than the Earth, as is evident in Koranic verses.

[...]

Have you ever seen how the sun moves? I have seen the sun moving. The sun makes one move every 24 hours.

[...]

What I say is based on Koranic science. He bases his arguments on the kind of science that I reject categorically – the modern science that they teach in schools. This science is a heretic innovation that has no confirmation in the Koran. No verse in the Koran indicates that the Earth is round or that it rotates. Anything that has no indication in the Koran is false.

பாவாடை அணிந்ததற்காக முஸ்லீம் பள்ளிச்சிறுமிகள் மீது ஆசிட் வீச்சு

எலிமண்டரி பள்ளியில் படிக்கும் ஒரு சிறுமியும், மேல்நிலை படிக்கும் ஒரு சிறுமியும் சென்றுகொண்டிருந்தபோது அவர்கள் பாவாடை அணிந்திருந்தார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் மீது ஆசிட் ஊற்றியுள்ள்னர்.

இது நடந்திருப்பது துருக்கியில்
Acid Attack On Two Turkish Girls For Wearing Short SkirtsA high school senior and an elementary school student were attacked in the Mediterranean town of Mersin with strong acid spray. In two separate incidents within the same hour both girls were approached from behind by a group of young men who commented on the length of their skirts and told them it was too short. The girls were sprayed with acidic substance that burnt and melted their stockings and caused deep lacerations on the back of their legs. The girls were treated in the hospital. The police is searching for the culprits that are believed to be the same ones, in both incidents.

According to media reports, uncovered women in Mersin, who wear shorter length skirts, are in fear of similar attacks.

Source: Hurriyet, Milliyet, Vatan, Cumhuriyet, TDN, Turkey, February 14, 2008Posted at: 2008-02-15

Friday, February 22, 2008

பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்புக்காக பெங்களூர் ஐடி என்ஜினியர் கைது

Terrorism charge on B'lore geek
Bangalore, February 22, 2008
First Published: 16:14 IST(22/2/2008)
Last Updated: 00:20 IST(23/2/2008)


A graduate engineer of the Regional Engineering College (REC), Calicut, has been arrested on charges of being a member of a terror network, police said on Friday.

Yahya Iyas Kammukutty, arrested late on Thursday, is the seventh young professional held in Karnataka on similar grounds, marking the emergence of a 'new' face of terror.

Kammukutty, 32, an activist of the banned Students Islamic Movement of India (SIMI), was born and educated in Kerala. He worked for two IT companies in Bangalore before he quit. Kammukutty then gave tuitions.

"He's an important link in the (terror) module. We are probing the circumstances under which he left the IT firms. The hard disc of his personal computer has been seized. He will be produced before a Hubli court today," an officer of the Corps of Detectives said.

He said Yahya graduated from REC, Calicut, in 1996 with a degree in Electrical and Communications Technology. "He said he joined SIMI while he was studying engineering in Calicut." The arrest followed information given by another SIMI activist, Mohammad Asif, a medical student arrested in Hubli on January 30.

Among the other young professionals arrested are Mohammed Ghouse, a Lashkar-e-Tayyeba operative from Hyderabad, and Shakeel Mohammed Muli, an electrical contractor who supported SIMI. Four of the seven held are medicos.

பெங்களூர் விஞ்ஞானியை கொன்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் வெடிகுண்டுகளுடன் கைது

நன்றி மாலைமலர்

பெங்களூர் விஞ்ஞானியை கொன்ற பாக். தீவிரவாதிகள் வெடிகுண்டுகளுடன் கைது

லக்னோ, பிப். 10-

கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் பெங்களூரில் அறிவியல் தொழில் நுட்ப மாநாடு நடந் தது. பல்வேறு பகுதி களில் இருந்தும் இந்த மாநாட்டில் விஞ்ஞானி கள், தொழில் நுட்ப நிபுணர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது இந்த மாநாட்டுக்கு வந்தவர்களை நோக்கி தீவிரவாதிகள் சரமாரியாக சுட்டனர். இதில் டெல்லியை சேர்ந்த பேராசிரியர் ஒருவர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். இந் தியா முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பாகிஸ்தான் ஆதரவு லஸ்கர்-இ-தொய்பா இயக்கத்தினர் இந்த தாக்குதலை நடத்தியது தெரியவந்தது.

இது தொடர்பாக போலீ சார் சிலரை கைது செய்து விசா ரணை நடத்தி வந்தனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த புத்தாண்டு தினத்தில் உத்தர பிரதேச மாநிலம் ராம்பூரில் உள்ள மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் முகாம் (சி.ஆர்.பி.எப்.) மீது தீவிரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினார்கள்.

தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் அந்த முகாம் தகர்க்கப்பட்டதுடன் பாது காப்பு படையினர் உள்பட 8 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தாக்குதலை நடத்திய தீவிர வாதிகளையும் போலீசார் தேடி வந்தனர்.

போலீசார் தேடப்பட்டு வந்த தீவிரவாதிகள் சிலர் உத்தரபிரதேசத்தில் ராம்பூர் மற்றும் லக்னோவில் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு தக வல் கிடைத்தது.

இதை தொடர்ந்து இன்று அதிகாலை அதிரடி போலீசார் ராம்பூர் விரைந்தனர்.

தீவிரவாதிகள் அரசு போக்கு வரத்து கழக பஸ்சில் சென்று கொண்டிருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து போலீசார் அந்த பஸ்சை தடுத்து நிறுத்தினார்கள்.

அந்த பஸ்சில் பயணம் செய்த தீவிரவாதிகள் 3 பேரை போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர். அவர்கள் பெயர் விவரம் வருமாறு:-

1. சுகைல்,

2. அர்ஷத் அலி என்ற பாபா,

3. பாஜீன்.

இவர்கள் 3 பேரும் பாகிஸ் தானில் செயல்பட்டு வரும் லஸ்கர்-இ-தொய்பா இயக் கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என் பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

சுகைல், அர்ஷத்அலி இரு வரும் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள். பாஜீன் பாகிஸ் தானை சேர்ந்தவன்.

இந்த 3 பேரும் மும்பைக்கு தப்பி செல்ல திட்டமிட்டு இருந் தனர். தங்கள் இயக்கத்தின் தலைமையிடம் இருந்து உத்தரவு கிடைத்ததும் மும்பையில் வெடிகுண்டு தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிட்டு இருந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. பெங்களூர் தாக்குதலிலும் ராம்பூர் ராணுவமுகாம் தாக்கு தலிலும் இவர்கள் தொடர்பு உடையவர்கள்.

இதே போல லக்னோ நக ரிலும் அதிரடி போலீசார் நடத்திய திடீர் வேட்டையில் 3 தீவிரவாதிகள் பிடிபட்டனர். அவர்கள் பெயர் விவரம் வருமாறு:-

1. சலாகுதீன், இவன் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவன்.

2. இம்ரான்

3. பாரூக் இவர்கள் இருவரும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை சேர்ந்தவர்கள்.

இவர்களும் பெங்களூர் விஞ்ஞானிகள் மாநாட்டில் தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் சலாகுதீன் என்பவன் தான் 2 தாக்குதல்களிலும் மூளையாக செயல்பட்டு வந்தவன்.

பிடிபட்ட 6 பேரிடம் இருந் தும் ஏராளமான ஆயுதங்கள், ஆர்.டி.எக்ஸ் வெடி மருந்துகள் கைப் பற்றப்பட்டன.

இந்த 6 தீவிரவாதிகள் பிடிபட்டதன் மூலம் ராம்பூரில், பெங்களூர் தாக்குதல் தொடர் பான வழக்கில் போலீசாருக்கு முக்கிய துப்புகள் கிடைத் துள்ளன. மும்பையில் பாகிஸ் தான் தீவிரவாதிகள் நடத்த இருந்த சதி திட்டமும் முறியடிக் கப்பட்டது.

உத்தரபிரதேசத்தில் 6 தீவிர வாதிகள் பிடிபட்ட நிலையில் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இன்று தீவிரவாதி தலைவன் ஒருவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான். அவனது பெயர் அனிப்கான். ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் இயக்கத்தின் தளபதியாக இவன் செயல்பட்டு வந்தான். போலீ சாருடன் இன்று நடந்த துப் பாக்கி சண்டையில் அவன் கொல்லப்பட்டான்.

அத்வானியை கொல்ல தீவிரவாதிகள் சதி

உத்தரபிரதேசத்தில் இன்று லஸ்கர் இ தொய்பா இயக் கத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் பிடிபட்டனர். இவர்கள் ராம்பூரில் இருந்து சங்கல்ப யாத்திரை செல்லும் பா.ஜனதா தலைவர் அத்வானியை கொல்ல சதி திட்டம் தீட்டியது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

மும்பை பங்கு சந்தை கட்டிடத்தை தகர்க்கவும் திட்டமிட்டு இருந்தார்கள். தக்கசமயத்தில் இவர்கள் பிடிபட்டதால் பெரிய சதி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது

சோனியா காந்தி நீடூழி வாழ காங்கிரஸ் மஹாமிருத்யுஞ்சய ஹோமம் நடத்தியது

சோனியா காந்தி நீடூழி வாழ காங்கிரஸ் மஹாமிருத்யுஞ்சய ஹோமம் நடத்தியது

சோனியா காந்தி நீடூழி வாழ்ந்து பலவும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ மனதார வாழ்த்துகிறோம்.


Congress performs yajna for Sonia
ibnlive.com
Published on Mon, Dec 25, 2006 at 21:18, Updated at Mon, Dec 25, 2006 in section
SAVING SONIA: Eleven havan kundas were installed to perform the yajna for Sonia.


New Delhi: Congress workers organised a mahamrityunjaya yajna on Monday at the holy Sangam in Allahabad following the reported terrorist threat to the life of party President Sonia Gandhi.


Eleven havan kundas were installed to perform the yajna organised by the traders' cell of the Uttar Pradesh Congress Committee (UPCC), which was marked by chanting of the mahamrityunjaya mantra 51,000 times.


Secretary General of the UPCC's traders cell Amar Vaishya said the auspicious occasion of Christmas had been chosen to conduct the yajna, as the Party was worried by the terrorist threat.The Party would do everything to save Sonia as her leadership was a huge asset to the Congress, Vaishya said.

வடமாநிலங்களில் காங்கிரஸ் தோல்விக்கு திமுகவே காரணம்

திமுக தலைவர் ராமரை கேவலப்படுத்தி பேசியதால், அதன் கூட்டணி காங்கிரஸ் கட்சி வட மாநிலங்களில் தோற்றத் என்று விஜயகாந்த் கூறுகிறார்.

(அப்படித்தான் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நினைக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது. இதனால்தான் அருண்குமார் விஜயகாந்துடன் கூட்டணி வைக்க விரும்புகிறார் போலிருக்கிறது)

--
நன்றி தட்ஸ்டமில்

காங்கிரஸ்-இடதுசாரிகளுடன் கூட்டணிக்கு தயார்: விஜய்காந்த்
வெள்ளிக்கிழமை, பிப்ரவரி 22, 2008


சென்னை: காங்கிரஸ், இடதுசாரிக் கட்சிகளுடன் கூட்டணிக்குத் தயார் என தேமுதிக தலைவர் விஜய்காந்த் கூறியுள்ளார்.

அவர் அளித்துள்ள பேட்டி:

நாங்கள் ஊழலுக்கு மட்டுமல்ல ஜாதி, மதங்களை ஆதரிப்போருக்கும் எதிரானவர்கள். இவற்றை எதிர்க்கும் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி சேர நாங்கள் தயார்.

காங்கிரஸ், இடதுசாரிக் கட்சிகள் இந்த கொள்கைகளை கடைப்பிடிக்கின்றன. ஜாதி கட்சிகளான பாமக, விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகியோருடன் நாங்கள் அமைக்கவே மாட்டோம்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளரான அருண்குமார் மூத்த அரசியல்வாதி, நாங்கள் இருவரும் சந்தித்தது பற்றி வெளியே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

எங்கள் கட்சி மிக வேகமாக வளர்வதால் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எங்களை நெருங்கி வருகிறார்கள். எங்கள் கட்சி அடுத்த சட்டசபை தேர்தலில் ஆட்சியை பிடிக்கும். இதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம்.

திமுக, அதிமுக கட்சிகளுக்கு மாற்று சக்தியாக எங்கள் கட்சி உருவாகி வருகிறது. மக்கள் தேமுதிக மீது நல்லெண்ணம் வைத்துள்ளனர்.

2006ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரிய கட்சிகளான திமுக, அதிமுகவுக்கு எதிராக எங்கள் கட்சி 8.38 சதவீத ஓட்டு பெற்றது. உள்ளாட்சி தேர்தலில் எங்கள் கட்சியின் பலம் அதிகரித்தது.

எங்கள் கட்சியை 3வது அணி என்று சொல்வதை ஏற்க முடியாது. நாங்கள் தான் பிரதான அணி. எங்கள் தலைமையில் மற்ற கட்சிகள் வந்தால் வரவேற்போம்.

ஊழலுக்கும், சாதி மத, அரசியலுக்கும் எதிராக பாடுபடுவோம் என்று நான் மக்களுக்கு உறுதி அளித்திருக்கிறேன். அதில் கடைசி வரை நான் மிக உறுதியாக இருப்பேன்.

திமுக, அதிமுக இரண்டுமே மக்கள் ஆதரவை இழந்துவிட்டன. அவர்கள் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வில்லை.

திமுக ஆட்சியின் நிர்வாகம் மிக மோசமாக உள்ளது. சிமெண்ட் விலை, கேபிள் டி.வி. பிரச்சனையில் அரசு பெரும் குழப்பத்தில் உள்ளது.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி 40 தொகுதிகளையும் வென்றது. ஆனால் சேது சமுத்திர பிரச்சினையில் ராமர் பற்றி கருணாநிதி பேசியது காங்கிரசுக்கு எதிராக அமைந்துவிட்டது.

இதனால் தான் வட மாநிலங்களில் நடந்த சட்டசபை தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் தோற்றது. மத நம்பிக்கைக்கு எதிராக பேசியதால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

கருணாநிதியும், ஜெயலலிதாவும் கட்சி தொண்டர்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாகள். எனவே அந்த கட்சிகளில் உள்ள இளைஞர்களும், பெண்களும் அங்கிருந்து வெளியேறி எங்கள் கட்சியில் இணைந்து வருகின்றனர் என்று கூறியுள்ளார் விஜய்காந்த்.

சாப்பாட்டில் மலம் கலக்கும் முஸ்லீம்கள்- ஜாக்கிரதை

ஒன்றல்ல இரண்டு இடங்களில் முஸ்லீம்கள் விற்ற கேக்குகளில் மலம் கலந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே வரும் செய்தி பிரிட்டனில்

பீ நாற்றம் அடிக்கும் கேக்கை வாங்கிய வாடிக்கையாளர் அதிர்ச்சி அடைந்து ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரிடம் புகார் செய்தபோது அவர்கள் பரிசோதனை செய்ததில் எல்லா கேக்குகளிலும் மலம் கலக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

Shop-owners sold chocolate cake sprinkled with human faeces
Last updated at 13:08pm on 11th February 2008


Funny taste: A hungry customer was horrified when they realised the chocolate cake was covered in human faeces

Two shop-owners were today fined for selling chocolate cake - which had been sprinkled with human faeces.

A horrified customer ate the foul-smelling gateaux but noticed that it didn't taste or smell "quite right" and handed the cake to public health scientists.

The analysts soon established that the sweet treat was covered in faeces and legal proceedings against the shop owners were started.

Shop owners Saeed Hasmi, 25, and Jan Yadgari, 23, were fined £1,500 for selling food unfit for human consumption.

The pair - who ran the Italiano Pizzeria in Roath, Cardiff - admitted the charge but did not say how the chocolate cake was contaminated.

The takeaway is a favourite with late-night revellers and students living around the takeaway close to Cardiff University.

A spokeswoman for the public health department in Cardiff City Council said: "The person who bought the cake realised it didn't taste or smell quite right so they reported it to us.

"Subsequent examination by the public analyst and national public health service laboratories confirmed the presence of faecal matter.

"There were bits of it all over the top of the cake.

"We cannot say for definite what kind of faecal matter it is, although it is very likely it was human. It would have to go through a DNA test for us to know for absolutely sure."

Hasmi and Yadgari at first denied the charge but pleaded guilty at Cardiff magistrates court before the trial.

Hasmi, of Roath, Cardiff, and Yadgari, of Adamsdown, Cardiff, were each fined £1,500 and ordered to pay £200 costs.

After the case Hasmi said: "It was not our fault but I don't want to talk about it.

"I'm not working in the food industry anymore. I want to do something else.

"We are sorry for the people who ate it," he said.

The case has taken 18 months to come to court and the pair have both left the Pizzeria.

Shams Mehrabi, who took over the Italiano Pizzeria in March, condemned the actions of the two men. He now has hygiene certificates on the wall and said: "I have the highest standards.

"This is a completely different business now. We have a lot of happy customers - we won't be selling chocolate cake."

அடுத்த செய்தி, அமெரிக்காவில் டல்லாஸ் நகரத்தில்

இதிலும் முஸ்லீம் கடையில் இருக்கும் கேக்குகள், பேஸ்டிரிகளில் மலத்தை தூவியிருக்கிறார்.


Dallas: Cabdriver on trial is accused of sprinkling grated feces on grocery store goods
10:32 PM CDT on Tuesday, October 25, 2005
By TIM WYATT / The Dallas Morning News


Testimony began Tuesday in the trial of a cabdriver accused of dusting pastries with his dried, grated feces at a Dallas grocery store last summer.

Behrouz Nahidmobarekeh, 49, faces two felony charges of tampering with consumer products in separate incidents in July at the Fiesta Mart at Ross Avenue and Henderson Street.

In his opening statement Tuesday afternoon, prosecutor Taly Haffar told jurors that the store workers went through seven months of customer complaints that unpackaged, fresh-baked goods "smelled and tasted like manure" until the defendant was arrested in late July.

Mr. Nahidmobarekeh pleaded not guilty in state District Judge Vic Cunningham's court. His defense attorney, Clark Birdsall, did not give an opening statement.

While a Dallas County epidemiologist testified about the possible health risks to customers who may have eaten the contaminated cookies, pastries and bread, the state's main evidence so far consisted of two videotapes of incidents on July 13 and July 24.

In those tapes, a man with his back to the camera is shown scattering something over baked goods in the store while other shoppers pass by. No one reacts to the man on the first tape, but employees eventually detect a strong odor coming from a bread bin and begin to clear out the products and begin cleaning up.

A second tape is similar, except that the store's security manager runs down and detains the man later identified by police as Mr. Nahidmobarekeh. Shortly after the suspect is led away, a young boy reaches up and grabs a cookie from the nearby racks.

"It looked like cracked pepper at the time," Albert Bazan, a Fiesta employee, testified. "But it had a real strong odor ... a foul odor."

Dallas police reports state that a hazardous-material team collected samples of the contaminated goods and that authorities alerted the FBI's terrorism task force.

Testimony in the trial resumes today. If convicted, Mr. Nahidmobarekeh could face up to 20 years in prison.

மிஜோரத்தின் பாஜக முதல்வராக சாங்கிலியானா எம்பி போட்டி


மிஜோரத்தில் பாஜக வெற்றிபெற்றால் சாங்கிலியானா அதன் முதல்வராக ஆவார் என்று எதிர்பார்க்கபப்டுகிறது.

சாங்கிலியானா கர்னாடகா போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்து தற்போது பெங்களூர் பாஜக எம்பியாக இருக்கிறார்.

Super-Cop Sangliana, BJP’s likely Mizoram CM candidate
Tags: , H T Sangliana, mautam, Mizoram, MNF


Aizawl, Feb 12 : Karnataka supercop-turned-MP H T Sangliana is likely to be BJP’s Chief Ministerial candidate in the Mizoram Assembly polls.

BJP state president Khawvelthanga told mediapersons here today that he has proposed Sangliana’s have to the Centre.
However, there were rumours that the Bangalore North BJP MLA would be contesting on a Congress ticket.
Khawvelthanga also alleged that the ruling MNF (Mizo National front) was spreading such statements for its vested interests. He said the State unit have persuaded the partys national executive to include Mautam (famine due to excessive bamboo flowering) in Mizoram in the national resolution on agriculture. The party would organize a ‘Kisan rally’ here on February 22 to highlight the failure of the MNF Government in protect the interests of the farmers.

Party leaders such as Rajnath Singh, Venkaiah Naidu and Arun Jaitly might spearhead the rally. He also alleged that the Congress’ policy of New Land Use Policy (NLUP) and MNFs Mizoram Intodelhna (self-sufficiency) Project (MIP) have totally failed in the State.

குழந்தை பாலுறவு படங்களை வைத்திருந்த கத்தோலிக்கபாதிரியார் கைது

குழந்தை பாலுறவு படங்களை வைத்திருந்த கத்தோலிக்கபாதிரியார் கைது
Priest porn charges: Archbishop accepts resignation

Daniel Breen

21Feb08


CHARGED: Meredith Catholic priest John Haines, left, has been charged with many child pornography offences and two counts of indecent acts with a child under 16.

Share this article
Digg this Post to del.icio.us Post to Newsvine Post to Facebook
online pollShould the AFL be pursuing two new teams?
MEREDITH Catholic priest John Haines has quit his post after police charged him over a series of alleged indecent acts with children.

Police raided Fr Haines' home last Friday, seizing images of children before taking him in for questioning at Colac police station.

The 61-year-old was later charged with possession of child pornography, transmitting child pornography, procuring a child for child pornography and attempting to procure a child for child pornography.

He was also charged with two counts of indecent assault with a child under 16 and one count of indecent assault.

Melbourne's Catholic Archbishop Denis Hart confirmed he had accepted the resignation of Fr Haines, who he named in a prepared statement.

Fr Haines has been placed on administrative leave and his faculties to operate as a priest withdrawn, the Catholic Archdiocese of Melbourne said.

``I am deeply troubled by the laying of charges and concerned for all persons involved,'' Archbishop Hart said.

``I wish to assure parishioners and the local community of my support and concern for them at this time.''

Archbishop Hart said Fr Haines was entitled to the presumption of innocence.

``As the matter is now in the hands of the Victoria Police it is not appropriate for me to make any further comment,'' Archbishop Hart said.

Det-Sgt Bill Caldow, of Colac CIU, said the alleged offences occurred last year and early this year.

``They've allegedly occurred in 2007 and 2008 in the Geelong district,'' he said.

``We executed the search warrant after acting on a complaint made to Colac police.''

Fr Haines led the St Joseph's Catholic parish, which takes in Meredith, Winchelsea, Anakie, Bannockburn, Elaine, Inverleigh and Lethbridge, for 12 years.

He tendered his resignation to the Melbourne archdiocese following his charges and has been given administrative leave.

Parish council chairwoman Diane Ritchie said the church's local assembly was devastated by the allegations and by Fr Haines' departure.

``We're completely devastated by what has happened but he was a wonderful country pastor,'' Mrs Ritchie said.

``We're just trying to keep the place going. It's a really close and vibrant parish and we'll support each other.''

Melbourne archdiocese vicar-general Monsignor Les Tomlinson said arrangements had been made to cover the parish's services following Fr Haines' resignation.

``Obviously we'll have to give it some thought as to how we provide for the parish in the future. We haven't reached any proposal but at this stage we'll arrange for replacements for weekends until something more permanent can be organised,'' Monsignor Tomlinson said.

``I have visited the parish on a number of occasions and I've always found it a delight to visit, so I'm certainly keen for us to provide for the parish in such a way that it will continue to grow.''

Monsignor Tomlinson declined to comment on the circumstances surrounding Fr Haines' resignation, but thanked nearby parishes for their help following the popular priest's departure.

``The fact that he has chosen to resign was his decision. We acknowledge that charges have been brought against Fr Haines but we will wait for the process of the law to take its course,'' he said.


Fr Haines will appear at Geelong Magistrates' Court on May 29.

தாய்லாந்து: பௌத்த திருமண விழாவில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் சுட்டதில் 3 பேர் படுகாயம்

தாய்லாந்து: பௌத்த திருமண விழாவில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் சுட்டதில் 3 பேர் படுகாயம்
3 injured in wedding shooting in Narathiwat

Narathiwat - A village head and two villagers were severely injured when two insurgents opened fire at a wedding party in this southern border province Thursday.

Police said two insurgents opened fire at the crowd when about 100 guests were having lunch at the wedding reception party in Tuango village in Tambon Si Banphot in Si Sakhon district at 11:30 am.

Domeng Maseng, 56, the head of the village, and two other men - Satopama Useng, 46, and Yaning Khamlem, 30, were injured. Witnesses said four insurgents arrived on two motorcycles and the two pillion riders opened fire and the four fled the scene.

The Nation

Thursday, February 21, 2008

கொஸவோ இஸ்லாமிய நாட்டை பிரித்ததற்காக செர்பியர்கள் அமெரிக்க எம்பஸியை எரிப்பு: படங்கள்


அல்பேனிய முஸ்லீம்கள் செர்பியாவுக்குள் அகதிகளாக வந்து அங்கேயே தங்கி அங்கிருந்த செர்பியர்களை மைனாரிட்டி ஆக்கி துரத்தி அங்கு தனி நாட்டை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.

இதற்காக செர்பியர்கள் மீது குண்டு வீசி தாக்கியது நேட்டோ என்ற ஐரோப்பிய அமைப்பும், அமெரிக்காவும்.

இவ்வாறு தங்கள் நாட்டை உடைத்து கொஸோவோ தனி நாட்டை உருவாக்கிய அமெரிக்கா மீது கடும் கோபத்துடன் அமெரிக்க எம்பஸியை அடித்து நொறுக்கினார்கள் செர்பியர்கள்.

அமெரிக்க கொடி அசைக்கும் அல்பேனிய முஸ்லீம் - கொஸோவோ தனி நாடாக ஆனதை கொண்டாடுகிறார்


அமெரிக்க கொடி, அல்பேனியா-கொஸோவோ கொடியுடன் நடனமாடும் அல்பேனிய முஸ்லீம்கள்
கொஸோவோவில் வாழும் கிறிஸ்துவ செர்பியர்கள் அமெரிக்க கொடியை எரிக்கிறார்கள்.
Belgrade's US Embassy set on fire By SLOBODAN LEKIC, Associated Press Writer
31 minutes ago
BELGRADE, Serbia - Serb rioters broke into the U.S. Embassy Thursday and set fire to an office after a large protest against Kosovo's independence that drew an estimated 150,000 people.

Masked attackers broke into the building, which has been closed this week, and tried to throw furniture from an office. A blaze broke out but firefighters swiftly put out the flames.

Authorities drove armored jeeps down the street and fired tear gas to clear the crowd. The protesters dispersed into side streets where they continued clashing with authorities.

The neighboring Croatian Embassy also was attacked by the same group of protesters.

In Washington, State Department spokesman Sean McCormack said the U.S. ambassador to Serbia was at his home and in contact with U.S. officials.

Serbia has "a responsibility now to devote the adequate resources to ensure that that facility is protected," McCormack said.

The protesters appeared to have been in the Embassy's consular building area, McCormack said. U.S. security officials and Marine guards were in a separate part of the compound, the chancery, but no staff were present at the Embassy, he said.

More than a dozen nations have recognized Kosovo's declaration of independence on Sunday, including the United States, Britain, France and Germany.

But the declaration by Kosovo's ethnic Albanian leadership has been rejected by Serbia's government and the ethnic Serbians who populate northern Kosovo. Russia, China and numerous other nations have also condemned the declaration, saying it sets a precedent that separatist groups around the world will seek to emulate.

Kosovo, which is 90 percent ethnic Albanian, has not been under Belgrade's control since 1999, when NATO launched airstrikes to halt a Serbian crackdown on ethnic Albanian separatists. A U.N. mission has governed Kosovo since, with more than 16,000 NATO troops and KFOR, a multiethnic force, policing the province.

But Serbia — and Kosovo's Serbs, who make up less than 10 percent of Kosovo's population — refuse to give up Kosovo, a territory considered the ancient cradle of Serbs' state and religion.

Earlier Thursday, police estimated that about 150,000 people had attended a rally in the Serbian capital. The crowd waved Serbian flags and carried signs reading "Stop USA terror." One group set fire to a red-and-black Albanian flag.