Wednesday, July 29, 2009

உலகம் தட்டை என்று நம்பச்சொல்லி வன்முறை எடுக்கும் முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகள் 400 பேர் பலி

தண்ணீர் மேலெழும்பி மழையாக கொட்டுகிறது என்று மேற்கத்திய கல்வி சொல்வதும், உலகம் தட்டை என்று சொல்வது, அல்லாவின் போதனைகளுக்கு எதிரானது என்று அரபி மொழி பேசும் நைஜீரிய முஸ்லீம்கள் கூறுகிறார்கள்.

அதனால், அப்படி மேற்கத்திய கல்வியை சொல்லித்தரும் நைஜீரிய அரசாங்கத்தை ஒழித்து இஸ்லாமிய ஷரியா சட்டம் மட்டுமே இருக்கும் நைஜீரிய அரசாங்கத்தை உருவாக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் மீதும், ராணுவ அமைப்புகள் மீதும் கடும் தாக்குதல் நடத்திவருகிறார்கள்.

இதில் 400க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

Nigeria's 'Taliban' enigma
Northern Nigeria has been shocked by the attacks
By Joe Boyle
BBC NewsThey have launched co-ordinated attacks across northern Nigeria, threatening to overthrow the government and impose strict Islamic law - but who exactly are the Nigerian Taliban?

Since the group emerged in 2004 they have become known as "Taliban", although they appear to have no links to the Taliban in Afghanistan.

Some analysts believe they took inspiration from the radical Afghans, others say the name is more a term of ridicule used by people in Maiduguri, the area where they were founded.


We believe [rain] is a creation of God rather than an evaporation caused by the sun

Mohammed Yusuf
Militant leader


Militants 'under siege'
Fear and tension after attack
The group's other name, Boko Haram, means "Western education is a sin" and is another title used by local people to refer to the group.

Isa Sanusi, from the BBC's Hausa service, says the group has no specific name for itself, just many names attributed to it by local people.

If their name is uncertain, however, their mission appears clear enough: to overthrow the Nigerian state, impose an extreme interpretation of Islamic law and abolish what they term "Western-style education".

Flat-Earth views?

In an interview with the BBC, the group's leader, Mohammed Yusuf, said such education "spoils the belief in one God"."There are prominent Islamic preachers who have seen and understood that the present Western-style education is mixed with issues that run contrary to our beliefs in Islam," he said.

"Like rain. We believe it is a creation of God rather than an evaporation caused by the sun that condenses and becomes rain.

"Like saying the world is a sphere. If it runs contrary to the teachings of Allah, we reject it. We also reject the theory of Darwinism."


Mr Yusuf himself is something of an enigma.

He is believed to be in his mid-thirties, and analysts say he is extremely wealthy and highly educated.

"He is graduate educated and very proficient in English," says Nigerian academic Hussain Zakaria.

"He lives lavishly - people say he drives a Mercedes Benz. And he is very well-educated in a Western context."

'We could see it coming'

Despite the secrecy surrounding the group, many in Nigeria say the attacks were far from surprising.

Mannir Dan Ali, a journalist with Abuja-based Trust newspapers, says there was a minor incident in early June which appeared to spark a series of statements from the group threatening reprisals.


Now it is becoming a monster, the government has realised it has made a mistake

Amenu Abu Bakka
Nigerian journalist
"The whole situation seems to be a failure of intelligence, a failure of the security forces to act before matters reached the point that they have now reached," he says.

"We could literally see it coming over the past few weeks."

There has been widespread criticism of the security forces for their perceived laxness in monitoring the group.

Boko Haram's members are largely drawn from disaffected youth - university students and jobless graduates among them.

Amenu Abu Bakka, a journalist covering the area for the AFP news agency, says it is widely believed that the authorities have been reluctant to deal with the militants because some of them come from rich families with connections to the government.

"People believe the government didn't want to crack down on these people because their parents would get angry," he says.

"But now it is becoming a monster, the government has realised it has made a mistake and the earlier they deal with these people, the better."

No 'swelling of ranks'

Divisions remain on how much of a threat the group poses - and how to deal with it.

Information ministry spokesman Sunday Dare says support for the militants' cause is waning.Bodies were piled up on the streets of Maiduguri on Monday
"We live in a country where people are quite educated and I guess people are happy to make their decisions about Western education or otherwise and how it corrupts their values," he says.

"I don't see a swelling in their ranks at all."

And Patrick Wilmot, a former lecturer at Jos university, said mainstream Muslims look on the so-called Taliban as "crazy".

"They don't need to be taken that seriously, they just need to be monitored."

The BBC's Caroline Duffield, in Lagos, says the group's member have isolated themselves from the rest of the community.

She says there have been incidents where local groups have prevented them from meeting in mosques and there is very little support for their stance in the wider community.

But the upsurge in violence has caused real alarm throughout Nigeria.

More than 100 people were killed as a wave of unrest spread from the city of Bauchi on Sunday through Borno, Yobe and Kano states the following day.

And no-one seems to know just how big a threat the so-called Taliban pose, how big their membership is, or what their next move could be.

2 comments:

aik said...

உலகம் தட்டை என்று இப்போது குரேஷி நிரூபிப்பார்..

குரேஷி கூறுகிறார் ”உலகம் தட்டை ஏனென்றால், அப்படித்தான் குரானில் சொல்லியிருக்கிறது.”

(முஸ்லீம்கள் ஒரே வாஹ் வாஹ்.. பாராட்டுகள்)

(குரேஷி வெற்றிப்புன்னகை)

இது எப்படி இருக்கு!

Goreshi said...

பிதற்றலுக்கு ஒரே அளவே இல்லையா? கூடிய விரைவில் குறிக்கோளை அடைந்து விட போகிறீர்கள்.