Thursday, June 25, 2009

விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு தர விரும்பும் இஸ்லாமிய போராளிகள்

ஜிகாது செய்ய வந்த இஸ்லாமிய போராளிகளான தாலிபான்கள் மனதை உருக்கும் நல்ல காரியங்களை செய்து வருகிறார்கள்.

முதலில் அவர்கள் கிராமங்களுக்கு வந்தார்கள். அவர்கள் ஏதோ ஆப்கானிஸ்தானில் வெளிநாட்டினரை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் போலிருக்கிறது என்று ஆதரவு தெரிவித்தார்கள். இவர்களது தொந்தரவு அதிகமானதும், ஊர் பெரியவர்கள் சேர்ந்து அய்யா இங்கிருந்து நீங்கள் போய்விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள்.

தாலிபான்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த பதிலை சொன்னார்கள். அதாவது அங்கிருந்த மசூதியில் எல்லோரும் தொழுகை செய்துகொண்டிருக்கும்போது தற்கொலை குண்டுதாரியை அனுப்பி 39 ஆண்களை கொலை செய்தார்கள். (மகாப்பெரிய சமத்துவமுடைய இஸ்லாமில், பெண்கள் இஸ்லாமிய கோவிலுக்குள் நுழைய அனுமதி கிடையாது. ஆகவே கொல்லப்பட்டதெல்லாம் ஆண்களே)

பிறகு அந்த கிராமத்திற்கு வந்து கொல்லப்பட்ட ஆண்களின் மனைவிகளை எங்களிடம் கொடுங்கள் என்று கேட்டார்கள். ஆஹா விதவைகளுக்கு எப்படி நல்வாழ்வு தருகிறார்கள் என்று நானே ஆச்சரியப்படுகிறேன். விதவைகளை உருவாக்கியவர்களே இவர்கள்தானே என்றெல்லாம் ஹராமாக கேட்கக்கூடாது.

நம் ஊர் தமுமுக, ஜெயினுலாபுதீன் எல்லாம் பாராட்டும் இத்தகைய செயலை பாராட்டாமல், இந்த கிராமத்தினர் ஏக கடுப்பாகி இந்த தாலிபான்களை தாக்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.


Pakistan villagers revolt against Taleban after militants want women they widowed

Jeremy Page in Islamabad and Rehmat Mehsud in Peshawar
It was the Taleban’s demand to take the women they had widowed that was the last straw for the residents of Upper Dir.

When the militants arrived in their mountainous corner of northwestern Pakistan in February the locals cautiously welcomed them, thinking they were waging jihad against foreign troops in neighbouring Afghanistan.

Some even joined them, attracted by the five or six pounds a day they paid. Over the next three months, however, Upper Dir’s residents were increasingly angered by the Taleban’s criminal activities and disrespect for local customs, according to residents and Pakistani officials.

In early June elders asked them to leave the five villages they had occupied. The Taleban responded on June 5 with a suicide attack on a local mosque that killed 39 people. The next day they told the elders to give them the women who had been widowed in the attack.

Taleban defeated by armed residents in Swat
Instead, the elders summoned men from 30 surrounding villages, told them to fetch their weapons (many men in the region own a gun), and launched a “lashkar” — or tribal militia — of more than 1,000 people to drive out the Taleban.

They shot dead the local Taleban leader — who went by the name of Champo — burnt several more to death in the houses that they had occupied, and surrounded the remaining 150 in a mountainside village, where they were still under siege yesterday.

“Don’t call them Taleban because they are gangsters, looters and plunderers,” Omar Rehman, 35, a farmer and member of the lashkar, told The Times.

“The Taleban should be those who are getting religious education peacefully.” Upper Dir’s lashkar is the most dramatic illustration of the public backlash against the Taleban that has accompanied the army’s attack on the militants in the northwestern region of Swat since late April.

It is now being held up as a model for other civilians trying to resist the Taleban across North West Frontier Province (NWFP) and the neighbouring Federally Administered Tribal Areas (Fata) — al-Qaeda’s main sanctuary.

Even General David Petraeus, the head of US Central Command, has noted its significance.

“For the first time you see the people rising up against them even in the tribal areas with these tribal lashkar standing up against the Taleban,” he said in a recent speech.

Major-General Athar Abbas, Pakistan’s army spokesman, said that lashkars were key to the success of the army’s continuing operations in the northwest. “In the past we didn’t give them enough support but now we recognise their importance,” he said.

When the Taleban advanced into the northwestern region of Buner in April a lashkar raised there had to disband because the Government failed to support it. But the army is now embedding plainclothes officers and providing air and artillery support for the Upper Dir lashkar, which killed eight more militants on Sunday, according to military officials.

The army is also encouraging others to follow suit: a lashkar of 60 men was raised on Friday in Bannu, another part of NWFP, and another is fighting the Taleban in the tribal region of Bajaur. In Swat local authorities are trying to recruit 6,000 people to a civil militia that will back the police force once the army has withdrawn.

In the tribal region of South Waziristan, meanwhile, the army has enlisted the help of two local rivals to Baitullah Mehsud, the leader of the Taleban in Pakistan.

One is Qari Zainuddin, a rival leader of the Mehsud tribe, who claims to command about 3,000 men.

The other is Turkistan Bhittani, a former member of the paramilitary Frontier Corps, who is believed to command about 300 men from the Bhittani tribe.

Some critics fear that these lashkars could become part of the problem if the army starts to supply them with weapons and ammunition: Mr Zainuddin and Mr Turkistan remain committed to the jihad in Afghanistan.

Others worry that the army could use the lashkars as an excuse not to enter certain areas at all — particularly in South Waziristan. “I think their importance is somewhat exaggerated,” said retired brigadier Mahmood Shah, a former secretary of Fata.

“I feel these people could be force multipliers but not really a force replacement. There must be a deliberate operation against Baitullah Mehsud.” For the moment, however, the lashkars represent the best hope yet that the Taleban is losing its grip on some corners of Pakistan’s northwest

1 comment:

aik said...

இதுவும் நபிகள்நாயகம் அருளிய சுன்னாஹ்தான்.

அவரே இப்படி பல ஆண்களை கொன்று அவர்களது பெண்களை கவர்ந்தவர்தான்.

அதனைத்தான் தாலிபான் போராளிகள் பின்பற்றுகிறார்கள்.

அந்த கிராமத்து முஸ்லீம்கள்தான் சரியான முஸ்லீம்கள் இல்லை